Förskolorna välkomnar nya rekommendationen. Även yngre barn ska stanna hemma om någon de bor med har covid−19. Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendation med syfte är skapa arbetsro på förskolor och skolor. ”Vi gläds åt det här beskedet”, säger Eva Jakobsson, chefskoordinator på förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Eva Jakobsson på förskoleförvaltningen.

Under hösten har personal inom förskola och grundskola vittnat om svåra bedömningar och uppskruvade samtal med vårdnadshavare kring lämningar av barn. Nu kommer Folkhälsomyndigheten med en ny riktlinje som ska skapa arbetsro och fokus på det pedagogiska arbetet.

Från och med den 1 december ska förskolebarn och grundskolebarn som har en familjemedlem med konstaterad covid−19 stanna hemma även om de är symtomfria.

”En ansträngd situation”

− Den här är en ändring vi är väldigt glada för och som jag tror får många inom förskola och skola att känna sig hörda, säger Eva Jakobsson som är strategisk chefskoordinator och covid-19-samordnare på förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Hon berättar att det var enklare i våras då fler valde att ta det säkra före det osäkra och hade sina barn hemma. Men allt eftersom tiden gått och smittspridningen ökat igen har situationen blivit mer pressad och en del vårdnadshavare har helt enkelt inte råd eller möjlighet att hålla sina barn hemma i samma utsträckning.

− Bedömningar av det här slaget är inget nytt för pedagogerna men pandemin skapar en annan oro och en ansträngd situation för alla inblandade, säger Eva Jakobsson.

Utökning av befintligt råd

Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten äldre elever att stanna hemma om någon i hemmet har konstaterad covid−19. Nu omfattas alltså även yngre barn och det innebär att barnet ska stanna hemma i sju dagar från det att familjemedlemmen fått sitt provsvar. Om barnet får symtom under denna tid gäller tidigare rekommendation att vara hemma så länge det finns symtom på sjukdom och därefter ytterligare två dygn.

− Tydligare regel och enklare bedömningar bidrar förhoppningsvis till ett lugn och en arbetsro för alla pedagoger och personal inom förskola och grundskola som haft en tuff höst.

Ingen högre risk för covid

 Vidare bedömer Folkhälsomyndigheten att den här åtgärden inte kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

De betonar att barn har en låg smittsamhet, det vill säga att de generellt sett får milda symtom och att inte är drivande i smittspridningen i stort. Personal i för- och grundskola har inte heller en högre risk att bli sjuka i covid-19 än andra yrkesgrupper.