Nu börjar bygget av Hoppet i Backa. Hösten visade sig från sin bästa sida och barnen som ska flytta in i Backa kyrkogata 11 gjorde ett strålande jobb när de hjälpte politikerna som beslutat om det fossilfria projektet Hoppet att ta ett första spadtag när bygget drar igång.

Foto: Hannah Björk

I början såg de lite ovana ut i bygghjälmar, varselväst och utrustade med varsin spade. Förskolebarnen Oliver Örnell, Sol Colliander och Tiffany Habibzadeh kan det här med att gräva – och varför bara ett första spadtag när man kan ta flera?

Byggs till stor del i trä

Barnatrion representerar de tre förskolor, Backa kyrkogata 3, 7 och 9, som ska flytta in i den nya förskolan som planeras stå färdig i slutet av 2021.

Totalentreprenören Deromes vd Peter Mossbrant berättade om lärdomarna från projektet One tonne life som var företagets första samarbete med målet att minska koldioxidutsläpp.

– Barnen får en fantastisk förskola som till stor del är byggd av trä, och Göteborgs Stad visar med Hoppet att man vill gå i täten för ett fossilfritt byggande.

Malin Hellrönn Theng är rektor för de tre förskolorna på Backa Kyrkogata, som ska flytta in i den nya byggnaden. Förskolorna har under flera år arbetat med projektet Hållbar framtid, så den nya klimatsmarta förskolan känns som ett naturligt steg, tycker Malin.

Nya material ska sänka klimatutsläppen

— Att man har valt att bygga just en förskola som den första fossilfria byggnaden känns positivt och hoppfullt, barnen är vår framtid! Vi har ett spännande arbete framför oss när vi bland annat ska fylla förskolan med lek- och lärmaterial som ger så lite avtryck som möjligt på miljön, säger Malin.

När första spadtaget grävts, presenterade sakkunniga inom lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen exempel på de nya material som bidrar till att sänka de klimatpåverkande utsläppen vid byggnationen av förskolan Hoppet med 70 procent.

Grunden består av delvis återbrukat glas, ett material som heter Foamglas. En del av virket som skolan byggs av är lokalproducerad i Rödbo i Göteborgs Stads egen skog Burebacken som avverkats kalhyggesfritt.

Ska möblera med återbrukade möbler

Det klimatneutrala tänkandet följer även med när barn och pedagoger flyttar in i den nya förskolan:

– Vi har fått en unik chans att skapa förändring och göra skillnad på riktigt. Det betyder att vi måste tänka nytt i alla processer, till exempel ska vi möblera förskolan med återbrukade möbler så långt som möjligt, jobba för att minska energianvändningen och förebygga avfall, säger Monika Carlsson, utvecklingsledare för miljö inom förskoleförvaltningen.