”Viktigt att vi läser av barnen rätt”. På förskolan Arves Marias väg 21 och avdelningen Solsten på Hisingen är flexibilitet och fingertoppskänsla några av de viktigaste delarna i undervisningen.

Barnen på avdelningen Solsten har ett viktigt uppdrag, de renoverar ett insektshotell vid naturreservatet Hökälla. På en promenad upptäckte de insektshotellet som behövde lite extra kärlek och omvårdnad.

Förskolan hörde av sig till park- och naturförvaltningen som äger insektshotellet Buggs Inn och frågade om de fick göra i ordning det. Som tack för hjälpen fick förskolan flera mindre byggsatser till insektshotell.

Undervisningsmaterial från naturen

Samarbetet med park- och naturförvaltningen och uppdraget med att renovera Bugs Inn passar in i Solstens verksamhet.

– Vi lyssnar och tar vara på tecken som barnen visar oss när vi är i naturen. De har visat intresse för olika insektsljud som vi har spelat in. Nu har vi knappar på en vägg på förskolan och kan spela upp ljuden när som helst, säger Lena Plantin, barnskötare.

På förskolan har de skapat miljöer inomhus som speglar det barnen sett utomhus.

– I naturen finns det många olika strukturer och ytor att känna på, undersöka och lyssna på. På det sättet kan barnens olika sinnen stimuleras och utvecklas. Vi tänker också på naturmaterial som ett återbruksmaterial, vi lånar av naturen och lämnar tillbaka när vi har undersökt det färdigt, säger Sofia Comstedt, ateljérista. *

Balansen är viktig

Avdelningarna Solsten och Månsten är avdelningar för barn med flerfunktionsnedsättningar. På Solsten går det fyra barn som är mellan ett och sju år och det är deras dagsform som styr hur dagen ser ut. Varje barn har en pedagog som de känner väl och som stöttar dem genom hela dagen.

–Vi följer läroplanen men anpassar den till barnet och dagsformen. Allt tar lite längre tid här hos oss och det är extra viktigt med balansen mellan undervisning och vila, säger Agneta Hultgren, förskollärare.

Kommunikation på flera sätt

Undervisningen på Solsten upprepas om och om igen för att barnen ska ha möjlighet att ta in den, bearbeta den och lära sig. Personalen kommunicerar på flera sätt, exempelvis verbalt, med ljud, kroppsspråk, tecken som stöd (TAKK) och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Det kan vara en klapp på axeln när de kommer på morgonen så att de vet att de har kommit till förskolan.

Barnen har sina personliga taktila symboler som de använder vid olika situationer under dagen. Symbolerna stimulerar olika sinnen hos barnen och det gör att alla får möjlighet att ta del av verksamheten utifrån sina egna förutsättningar.

För barnen på Specialförskolan är det viktigt med en tydlig struktur och att rutiner är anpassade efter det enskilda barnets behov.

– Det är viktigt att vi ”läser av” barnen rätt. Ett barn som stannar upp i en aktivitet har inte alltid tröttnat utan kanske pausar för att sedan undersöka mer. De behöver tid för att undersöka och uppleva sin omvärld, här får de tid, säger Sofia Comstedt.

 

* En ateljérista är utbildad i att stötta barnen i skapande verksamhet och att hitta och möjliggöra olika uttryckssätt.