Fler stadsdelar på gång. Våren 2012 ska personal rekryteras till Göteborgs tredje dygnet-runt-förskola. Den nya verksamheten öppnar i Västra Frölunda under hösten och är ett samarbete mellan Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. Fler stadsdelar väntas inom kort starta liknande satsningar.

På Barnens Hus i Biskopsgården och Sjöelefanten i Majorna har man i flera år erbjudit dygnet-runt-förskola för barn med föräldrar som jobbar nattetid.

Från deras verksamheter har Beata Modigh, planeringsledare för förskolan i Västra Göteborg, hämtat värdefulla erfarenheter när Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo undersöker efterfrågan av barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Vi vet egentligen inte hur stort intresset är, så vi börjar i ganska liten skala med kvälls- och nattomsorg på Gånglåten 31 i Västra Frölunda – dagtid kommer barnen att vara på en avdelning på Munspelsgatans förskola, säger Beata Modigh och fortsätter:
– Skulle det rasa in anmälningar ställer vi i ordning en större lokal, endast avsedd för dygnet-runt-förskolan.

Information på bred basis
Information sprids nu via hemsidan, förskolechefer, barnavårdscentraler och mödravården – men också genom annonsering.

Redan idag finns det ett par barn i skärgården som har dygnet-runt-omsorg några nätter i månaden, och ytterligare ett par barn från väster har använt sig av verksamheten på Sjöelefanten i Majorna.

En förskola som är öppen dygnet runt, årets alla dagar, är extra personalkrävande. Till den nya satsningen i Västra Frölunda kommer det därför under våren att krävas nyrekrytering av personal. Sju tjänster behövs för att klara schemaläggningen för verksamheten som i inledningsskedet är beräknad för sex-sju barn.

Flexibilitet – en förutsättning
– Av personalen på Barnens Hus i Biskopsgården och på Sjöelefanten har vi förstått att flexibilitet är ett nyckelord. Man måste kunna jobba dygnets alla timmar, och vara beredd att täcka upp för varandra. Men det verkar redan finnas ett stort intresse för att få jobba med den här verksamheten, och i Biskopsgården har de haft väldigt liten personalomsättning, säger Beata Modigh.

Fler stadsdelar i startgroparna
Återstår nu att se hur många småbarnsföräldrar i Västra Göteborg som gått och väntat på möjligheten att få hjälp med barnomsorgen under dygnets mörka timmar.

– Vi vill göra det så fint för barnen att de ska känna: åh, får jag komma dit. Ingen förälder ska behöva ha dåligt samvete för att lämna bort sitt barn om natten, säger Beata Modigh.

Under 2012 ska varje region kunna erbjuda nattöppen förskola. Fler stadsdelar väntas inom kort följa efter.