Den som har svårt att läsa och skriva är inte ensam – ungefär sex procent av Sveriges befolkning lever med dyslexi. I samband med europeiska dyslexiveckan arrangeras Dyslexidagarna på Stadsbiblioteket 9–11 oktober. I år ligger fokus på barns och ungas språkutveckling.

Det är tredje året i rad som Stadsbiblioteket i samarbete med Dyslexiförbundet FMSL bjuder in till föreläsningar, samtal och möten för att sprida information kring läs- och skrivsvårigheter.

Bokstavspyssel för de små

– Den här gången satsar vi lite extra på barn och ungdomar och lyfter fram olika läsfrämjande och lässtimulerande metoder. Det finns också möjlighet att prata med logopeder och testa ny teknik för talböcker, säger Maria Melin, som arbetar med Stadsbibliotekets Läs och skrivstöd.

Dyslexidagarna vänder sig till personer som har läs- och skrivsvårigheter, men också till föräldrar och pedagoger och alla andra som är intresserade av läsutveckling. Även de allra minsta erbjuds aktiviteter – pyssel och lekar bland ord och bokstäver utlovas för barn från två år.

Kan ladda hem talböcker

Ett av syftena med Dyslexidagarna är att ge besökarna en inblick i vad biblioteket kan erbjuda personer med både lätta och svåra lässvårigheter.

– Biblioteket är inte bara böcker. Man kan också låna filmer, spel och talböcker. Vi har också en stor programverksamhet med författarbesök och föreläsningar, säger Maria Melin.

En nyhet när det gäller talböcker är att det numera finns möjlighet att ladda hem talböcker direkt från sin egen dator. Allt som krävs är att man registrerar sig på biblioteket. Sedan har man tillgång till Tal- och punktskriftsbibliotekets utbud på nätet.

Läsförmågan behöver underhållas

– Den möjligheten öppnades i våras för vuxna. Nu kan även barn och ungdomar under 18 år ladda ner böcker, men målsman måste vara med vid registreringen, säger Maria Melin.

Hon menar att alla som har svårt att läsa och skriva kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

– Man behöver inte läsa för att stärka sitt språk och ordförråd – det går lika bra att lyssna. Det är också viktigt att fortsätta stimulera och träna läsning. Läsförmågan behöver hela tiden underhållas, säger Maria Melin.

Dyslexidagarna på Stadsbiblioteket är ett samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.