Satsning i Angered. Nästan en miljon barn går i skolan i Sverige. Varje vardag mellan klockan 8 och 15 är de tillsammans med andra barn och sina lärare i ett klassrum. Det är på många sätt en utmanande arbetsmiljö – därför har Vättleskolan i Angered anställt en arbetsterapeut.

Hösten 2015 startades ett projekt där arbetsterapeuten Frida Wittke och hennes kollega Birgitta Stavholm var ute på tre olika skolor i Angered för att testa hur det skulle fungera med att ha en arbetsterapeut i skolmiljön. Projektet föll ut bra, så under det här läsåret så har Vättleskolan en arbetsterapeut på heltid.

Extra fokus på elever med koncentrationssvårigheter
– Vi fokuserar på de elever som går i fyran och femman och arbetar tillsammans med lärare och det övriga elevvårdsteamet för att förbättra arbetsmiljön för eleverna, säger Frida Wittke som delade tjänsten med sin kollega fram till årsskiftet, men som nu är själv på skolan på heltid.

– Det är något helt nytt och det har tagit tid att hitta sin roll och lära känna såväl elever som lärare, säger Frida Wittke.

Inom sitt uppdrag tittar Frida på alla tänkbara arbetsmiljöperspektiv. Det handlar om lektionerna, hur lärandemiljön ser ut, hur den fysiska miljön fungerar med ljud, ljus, tavlornas placering och möblering. Och hur det fungerar socialt för eleverna mellan lektionerna.

– Vi har lite extra fokus på elever med koncentrations- eller kognitiva svårigheter där vi har utgått från en arbetsterapeutisk metod där de själva är med och berättar och resonerar om vad de upplever som svårt och hur det kan lösas. De anpassningar vi kommer fram till hjälper dessutom alla elever.

Lappar och appar hjälper eleverna
Att ha arbetsterapeuter i skolmiljön är ovanligt i Sverige och hon har inte tillgång till hjälpmedel på samma sätt som när hon arbetar i mer traditionella arbetsterapeutsammanhang (se faktarutan nedan).

Däremot kan Frida Wittke rekommendera skolan om hjälpmedel som hon tycker behövs. Det kan handla om särskilda dynor för att lättare kunna sitta still, klockor som visar tidsåtgång på ett tydligare sätt eller saker att pilla med om det spritter i kroppen.

– Eftersom jag inte kan skriva ut hjälpmedel har jag fått tänka utanför boxen och hitta andra sätt att hjälpa eleverna. Jag har hittat appar som kan hjälpa till med att hålla tider, hittat på ett system med lappar för en elev som har svårt att be om hjälp och klurat ur olika lösningar som kan underlätta. Jag tycker det är både roligt och utmanande att komma in som en ny yrkesroll i skolan. Eleverna som jag kunnat hjälpa har varit nöjda och det känns som det blir en positiv förändring i miljön.