”Bra förutsättningar för lärande och utveckling”. Melongatan 90 är en av de nya förskolor i Göteborgs Stad som öppnat under året. Lokalerna är typiska för hur förskolor byggs idag, i två plan och med ljusa, ljuddämpade rum anpassade för barnen och den moderna förskolans verksamhet. På den kuperade, gröna gården har barnen många olika miljöer att upptäcka.

I augusti öppnade den nybyggda förskolan på Melongatan 90. Rektor Louise Hallebäck tycker att lokalerna och gården innebär ett lyft för både barn och personal.

− Lokalerna är utformade efter den moderna förskolan, med bra förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Det är lätt att dela in rummen i flera lärzoner och i våra ateljéer kan grupperna mötas och jobba utifrån barnens intressen, säger Louise.

Bättre arbetsmiljö med ljuddämpning
Nya förskolor byggs oftast i två plan eftersom det är stor konkurrens om ytorna i staden.

−Melongatan är ett bra exempel på hur vi bygger förskolor idag. Den har plats för fem avdelningar i två våningar med eget tillagningskök och en lummig gård, säger Johanna Melkstam, utvecklingsledare på Förskoleförvaltningens enhet för fastighet och säkerhet.

På Melongatan huserar de yngsta barnen i nedre delen och de äldre barnen på våning två.

− Barnen kan röra sig fritt eftersom det är öppet mellan avdelningarna på respektive våningsplan. På så sätt ges barnen möjlighet att upptäcka och utforska fler miljöer och material, det blir ett ökat samarbete mellan personalen och barnen blir trygga med fler pedagoger, säger Louise Hallebäck.

När Louise jämför med äldre förskolor är den största skillnaden att personalens och barnens arbetsmiljö förbättrats. Lokalerna är bättre anpassade för både barn och personal och har en avsevärt bättre ljudmiljö.

Vi bygger mer likvärdigt
Lokalsekretariatet i Göteborgs Stad håller i den långsiktiga planeringen för förskolor i Göteborg. De har överblick över befolkningsstatistiken och vet var nya bostäder byggs. När lokalsekretariatet sett ett behov i ett område ger de i uppdrag åt lokalförvaltningen att göra en förstudie. Därefter tar det tar cirka fem år innan en förskolebyggnad står färdig.

− Under byggtiden är lokalförvaltningen projektledare. Vi som är utvecklingsledare på förskoleförvaltningen fungerar som beställare som ser till att det blir så bra som möjligt utifrån barnens perspektiv och förskolans behov, berättar Johanna Melkstam.

Förskoleförvaltningens enhet för fastighet och säkerhet har i uppdrag att se till att det från och med nu byggs likvärdiga förskolor oavsett var i staden de är placerade. Tidigare har det blivit stor skillnad eftersom olika stadsdelar gjort på olika sätt.

Fler nya förskolor öppnas och byggs
Under hösten har ytterligare två nya förskolor öppnat, Bromeliusgatan 12 och Utbyvägen 50. Efter årsskiftet är det dags för inflyttning på Smörslottsgatan 24 och Vinlandsgatan 7.

Ytterligare byggen är igång och beräknas stå klara under 2020-2021, bland annat i Angereds centrum, Lillhagsparken, Uggledal, Skintebo, Sisjön, på Lisa Sass gata, Arves Maria väg, Beväringsgatan, Nymilsgatan, Fjärdingsgatan och Virginsgatan.

− Dessutom har vi många förskolor på projekteringsstadiet, dels för att ersätta gamla lokaler och dels för att skapa fler förskoleplatser, avslutar Johanna Melkstam.

Foto: Sofia Grymer