Fler klarar målen. Efter några års nedgång i betygsutvecklingen vänder trenden uppåt. Över 68 procent av eleverna i årskurs nio har uppnått målen i samtliga ämnen. ”Vi har ett bättre resultat som ska bli ännu bättre”, säger Stig Sànta, utbildningschef på stadsledningskontoret.

− Det är fortfarande många elever som inte kan fortsätta sin skolgång efter nian och vi måste fortsätta satsningarna i skolan. Men det vi ser nu är att en negativ trend är bruten, säger Stig Sànta, avdelningschef för utbildningsavdelningen på stadsledningskontoret.

Sett till hela Göteborgs Stad var det 68,4 procent av eleverna som klarade målen i alla ämnen. Det är tre procentenheter bättre än förra året, då slutbetygen sjönk för tredje året i rad.

Stig Sànta nämner tre stora utvecklingsområden som han tror har påverkat resultaten.

− Vi har blivit bättre på att utveckla analys och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi har fokuserat på ledarskap och på skolans kompensatoriska uppdrag med tidiga insatser, säger han.

Extra insatser i elva skolor
Inte minst har pojkarna presterat bättre än tidigare. Även om flickorna fortfarande har något bättre betyg, är skillnaden mellan könen inte längre lika stor. Något som delvis kan förklaras med att vissa skolor bedrivit ett jämställdhetsarbete med fokus på pojkarnas motivation.

Särskilda insatser har dessutom gjorts i de elva skolor som för två år sedan redovisade de lägsta betygen. De fick då dela på en extra, tillfällig pott på ungefär 30 miljoner.

På Utmarksskolan i Östra Göteborg satsades pengarna på en rad olika åtgärder.

− Bland annat har vi kunnat erbjuda studiestöd utöver ordinarie scheman, vi har satsat på språkutveckling och vi har ökat närvaron genom att anställa fritidsledare och assistenter som jobbat med att få in eleverna i klassrummet, säger Johnny Rydgren, rektor på Utmarksskolan.

Tydligare bedömningsprocess
På Norra Hisingen bröts det negativa resultatet redan för två år sedan. Anders Andrén, som är sektorschef för utbildning, säger att stadsdelen bland annat har satsat på att personalen ska kunna komma samman för att utbyta erfarenheter med varandra.

− Vi jobbar med något som kallas kollegialt samlärande och tror att kunskapen och kompetensen finns hos personalen. Dessutom har vi jobbat med att göra bedömingsprocessen till en levande del i utbildningen så att den blir tydlig för eleverna, säger han.

Stadsdelarna gör egna analyser
Trots att de förbättrade resultaten syns i de flesta stadsdelar och i de flesta skolor är skillnaden mellan olika delar av staden fortfarande stor. Medan andelen elever som nått målen i Västra Göteborg ligger på 84,2 procent är motsvarande siffra 38,7 i Angered.

Några av stadsdelarna, främst Lundby, har dessutom gått i motsatt riktning och fått ett sämre resultat.

− Alla stadsdelar har nu fått ta del av materialet i sin helhet och har möjlighet att göra egna analyser, något som förväntas vara klart i september. Lundby sticker ut och vi avvaktar stadsdelens analys av resultatet, säger Stig Sànta.

2616.jpg