Om ett par veckor får eleverna i sexan på Bergsjöskolan var sin bärbar dator. Interaktivt lärande i svenska, matte och SO står i fokus – men eleverna får också digital kompetens och övning i källkritik och etiskt ansvar. Från och med i höst delas datorer ut till samtliga sjätteklassare i stadsdelens fem skolor.

I januari förra året åkte pedagoger från Bergsjön på studieresa till London. Tillsammans med ytterligare 30.000 personer besökte de ett av världens största event för pedagogik och modern informationsteknologi, BETT.

”I England har de hunnit längre”

En av dem var Ulla Karlson Hedlin, rektor på Bergsjöskolan.

– Vi blev väldigt inspirerade. I England har de hunnit längre med interaktivt lärande och vi besökte förutom mässan också flera skolor. Sedan åkte vi hem och frågade oss: Vad gör vi och vad kan vi göra bättre?

Funderingarna resulterade i ett pilotprojekt som kör i gång i slutet av februari. Då får en sjätteklass i Bergsjön var sin bärbar Mac.

I stället för att i gemensam trupp trava i väg till en datorsal kan de nu använda IT på ett mer individuellt och flexibelt sätt – när det behövs i skolarbetet.

Goda resultat för språkinlärning

– Det är ett komplement till övriga pedagogiska verktyg, inte en ersättning. Eleverna väljer själva när de vill söka information på nätet och om de vill skriva för hand eller använda ordbehandlingsprogram. I första hand ska datorn användas i svenska, matematik och samhällsorienterande ämnen, säger Ulla Karlson Hedlin.

Erfarenheter från England visar att IT-baserad undervisning ger goda resultat bland annat när det gäller språkinlärning och matematik. Men det har fler positiva effekter som inte är direkt ämnesanknutna.

– De lär sig söka information på nätet och förhålla sig kritisk till den. Samtidigt får de möjlighet att utveckla ett etiskt förhållningssätt: Vad står i medierna, är allt sant och hur behandlar man människor? Det kan leda till många goda diskussioner om etik och ansvar, säger Ulla Karlson Hedlin.

Inget spel och surfande på skoltid

Hon är inte ett dugg orolig att datorerna ska ersätta dialogen och den mänskliga kontakten i undervisningen. Privat datorspelande och surfande är förbjudet på skoltid.

– Vi har redan börjat diskutera med klassen vilka regler och förhållningssätt som ska gälla.
Att ge alla elever lika bra möjligheter att lära sig hantera modern informationsteknologi är också en viktig aspekt.

– Vi har inte undersökt hur många av hushållen som har dator och skolan har heller inte aktivt använt sig av exempelvis e-post eller uppsatsskrivning på ordbehandlare. Men vi har en känsla av att datorerna hemma mest används till spel, säger Ulla Karlson Hedlin.

Inspiration från Botkyrka

Vårens arbete i pilotklassen kommer att utvärderas och tas till vara i höstens stora satsning. Då får samtliga sexor var sin bärbar dator. Förutom Bergsjöskolan blir även Backegårdsskolan, Gärdsmosseskolan, Sandklevsskolan och Solbackeskolan involverade i projektet.

– Men det är viktigt att inte pilotgruppen tappar sitt nya arbetssätt när de kommer upp i sjuan. Eftersom det kommer ytterligare två sjuor till Bergsjöskolan får de tre klasserna dela på en klassuppsättning datorer, säger Ulla Karlson Hedlin.

Förutom från England har skolan också hämtat inspiration och idéer från Broängsskolan i Botkyrka i Stockholm. Där arbetar man sedan flera år tillbaka med individuell datorbaserad undervisning.

26 februari delas datorerna ut

I Göteborg är Bergsjön först med att ge elever bärbara skoldatorer. Stadsdelen finansierar satsningen, totalt har en miljon kronor avsatts till projektet.

– Vi ska göra en liten happening den 26 februari. Då ska förhoppningsvis stadsdelsnämndens ordförande dela ut datorerna till eleverna.