Elevernas betyg säger inte allt om hur bra en skola fungerar. Författaren Mikael Stigendal tycker att det också krävs andra mått för att mäta en skolas framgång. En klass på Internationella skolan i Gårdsten har deltagit i det arbete som resulterat boken Framgångsalternativ.

På tisdagen avslutades officiellt i Gårdsten det fyraåriga projektarbetet ”Framgångsalternativ – mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap”. Samtidigt presenterade Mikael Stigendal sin bok med samma namn som nu ska användas som ett instrument i skolutvecklingsarbete.

Fungerande verksamhet syns inte

Projektet, där elever från tre invandrartäta skolor i landet deltagit, har fokuserat på att det finns väl fungerande delar av skolverksamheten (som ingår i läroplanen) som inte syns i betygssättningen.

Hur mäter man till exempel elevernas utveckling mot självständiga samhällsmedborgare? En av slutsatserna är att enbart betyg inte är ett bra mått på skolans kvalitet.

­ En skola kan ha en väldigt professionell verksamhet trots att hälften av eleverna inte har fullständiga betyg. Resultatet kan till exempel bero på att många elever varit kort tid i Sverige och därför har svårt att bli godkända i svenska, säger rektor Åke Hännestrand.

Projektet och boken vill också lyfta fram alternativa perspektiv på kunskap samt positiva sidor av skolor i mångkulturella områden. Till exempel att de är arenor där människor som befinner sig utanför respektive innanför samhällsgemenskapen kan mötas – möten som kan påverka hela samhällsutvecklingen.

Erfarenheterna sprids i Gunnared

­ Eleverna har deltagit i diskussioner. Saker som de tycker är viktiga att ha med sig ut i livet ligger som grund för projektets slutresultat. Det handlar mycket om värdegrundsfrågor som medmänsklighet, samarbete och ledarskap, berättar Åke Hännestrand.

Vid tisdagens avslutning tackades åtta av Gårdstenseleverna för sitt deltagande av Mai Beijer från Myndigheten för skolutveckling och författaren Mikael Stigendal.

Erfarenheterna från projektet kan nu användas som en del av ett utvecklingsprogram på alla skolor i stadsdelen Gunnared.