Tidig bokstart bra för språkutvecklingen. I Kulturrådets projekt Bokstart möter bibliotekarier i Göteborg, Landskrona och Södertälje familjer med små barn i deras egen hemmiljö. Med tidig och personlig kontakt hoppas man stimulera språkutvecklingen.

När de nyutexaminerade bibliotekarierna Emma Bladby och Yasmin Sund i somras började knacka dörr i Gårdsten hade kollegor redan under våren hunnit köra igång det läsfrämjande projektet som kommit att kallas Bokstart.

I Landskrona, Södertälje och Göteborgsstadsdelarna Bergsjön och Gårdsten möter bibliotekarier familjer där det finns ett sex månader gammalt barn.

– Vi skickar ut ett kort och talar om att vi gärna vill komma. Väldigt få tackar nej, säger Emma Bladby som nyligen fått veta att projektet förlängts till åtminstone sommaren 2016.

En god start i livet
Projektet Bokstart, som inleddes i början av året, vill tidigt etablera värdet av att föräldrarna läser för sitt barn.

– Om det till exempel är arabiska som pratas i hemmet, läs då gärna på arabiska, säger Emma Bladby och fortsätter:

– Då kommer barnet att få lättare att lära sig svenska senare.

När hon och kollegan Yasmin Sund gör sina hembesök har de förutom tre pekböcker också med sig information om bibliotekets öppettider och hur man kommer i kontakt med öppna förskolan. Pekböckerna får familjen behålla, och när barnet sedan fyller ett år gör bibliotekarierna ett återbesök med nya böcker och uppföljande information.

Brett kontaktnät
Onsdagarna har kommit att bli Emmas och Yasmins besöksdag. Veckans övriga dagar ses de på Angereds bibliotek, med sagoläsning på öppna förskolan eller på mötesplatsen i Gårdsten.

– På så sätt möter vi föräldrarna i olika sammanhang, säger Emma Bladby.

Så här långt har responsen så gott som uteslutande varit god. Många blir glada av initiativet, och får efter introduktionen lättare att själva hitta till biblioteket för att låna böcker.

Ett erfarenhetsutbyte har redan gjorts med bibliotekarierna på de tre olika orterna men ytterligare utvärdering väntar under 2016.

I dagarna har Kulturrådet låtit meddela att att Bokstart nu också kommer att introduceras i glesbygd. Första satsningarna görs i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.