”Jag kan frigöra tid att se elevernas behov”. Klass 2 A på Sannaskolan ser ut som ett vanligt klassrum men ändå inte. Bänkarna och stolarna finns där men står på ett sätt som är anpassat efter elevernas behov. En del elever klarar inte alla intryck och då är deras bänkar vända in mot väggen, vända mot fönstret eller har en skärm som gränsar av och hörselkåpor som dämpar ljud.

– Det är ju mitt jobb att se till att det fungerar för alla eleverna och därför försöker jag göra det som krävs för att varje elev ska må bra och kunna arbeta i klassrummet, säger klassläraren Hanna Högqvist.

Schema med korta pauser kan hjälpa

Hanna använder sig av bildstöd i all undervisning. Hon gör eget bildstöd när hon tycker att det som finns inte är tillräckligt bra. De elever som behöver extra struktur under skoldagen har sitt eget individuella schema med tydliga symboler som är anpassat just för deras behov.

En elev kanske tycker det är jobbigt med ett visst ämne och då kan ett schema med korta pauser med annan aktivitet som belöning hjälpa eleven att ändå göra sina uppgifter i ämnet.

– Jag ser ju att eleverna har ett behov av struktur. Det blir en härlig harmoni i klassrummet när eleverna vet var de ska vara, hur länge och vad de ska arbeta med, säger Hanna

”Vikarien vet vad den ska göra”

En annan sak som Hanna har utvecklat är sin planering. Hon har planerat hela terminen och tagit fram material till sina lektioner flera veckor framåt i tiden. Det underlättar ifall hon skulle bli sjuk och klassen får en vikarie. All planering finns vecka för vecka och terminsvis i pärmar i klassrummet.

– Jag får en helt annan närvaro och kan frigöra tid åt att verkligen se mina elevers behov, jag behöver inte ägna tiden åt att lösa saker i sista minuten. En annan fördel med struktur och god planering är att vikarien vet vad den ska göra och eleverna känner trygghet i att undervisningen sker på det sättet som den brukar göra när jag leder lektionerna trots att jag inte är där säger Hanna.