Samarbete mellan kommuner och universitet. Elever i Göteborg kan få extra stöd i matematik efter skoltid. Tjänsten Mattecoach på nätet är öppen för samtliga elever från klass 6 till och med gymnasiet. Fifi Music, som går i åttan på Glöstorpsskolan, är mycket nöjd med hjälpen.

– Det är jättebra. Jag använder den oftast inför prov, när det är lite stressigt och när jag inte riktigt har förstått nåt vi gått igenom på lektionen, säger hon.

Servar elever i ett tiotal kommuner
Sedan ett halvår tillbaka erbjuder Göteborgs Stad nättjänsten Mattecoach för skolelever som vill ha hjälp i matematik utanför skoltid. Coacherna är lärarstudenter som läst matematik och pedagogik, och som är i slutet av sin utbildning till lärare. Alla coacher har också gått en särskild utbildning i att coacha på nätet.

6856.jpgGöteborgs universitet har precis utbildat åtta coacher, som tillsammans med blivande matematiklärare vid Stockholms och Linköpings universitet servar elever i ett tiotal kommuner, däribland Göteborg. Kommunikationen sker på en nätchatt, öppen mellan 17-20 måndag till torsdag.

Karl Tengström studerar till lärare i matematik och fysik. Två kvällar i veckan är han mattecoach, och sitter då tillsammans med två kollegor i ett rum på Chalmers och tar emot frågor från grundskole- och gymnasieelever. Till sin hjälp har coacherna varsin laptop med en ritplatta – för att kunna kommunicera både med bilder, figurer och text. I en bokhylla finns exemplar av de flesta läroböcker i matematik som används i svenska skolor.

I snitt har varje coach mellan fem och femton samtal per kväll.

Välbehövlig inkomst och viktig erfarenhet
– De flesta samtal tar runt 40 minuter, men då hjälper jag vanligtvis tre elever samtidigt, berättar han.

Förutom att coachningen ger välbehövliga inkomster, ser han också att den ger viktiga erfarenheter för det kommande läraryrket.

– Jag tror att jag är bättre förberedd för arbetslivet som lärare, än en som inte fått prova detta. Många av matematikproblemen är ju såna som återkommer för många elever. Som till exempel procenträkning och ekvationer.

Skillnaden mellan att undervisa i en klass och att coacha på nätet är framför allt tiden, menar han.

– Vi har mer tid för att förstå eleven, vad som är hans eller hennes utmaning, och hur eleven tänker. Det blir ju svårare i en klass med tjugofem.

Intresset stort
Syftet med att Göteborgs stad erbjuder nättjänsten för alla elever i årskurs sex till och med gymnasiet, är att skapa mer likvärdiga möjligheter till stöttning efter skoltid. Och intresset har varit stort. Sedan starten i september har nästan 950 samtal kommit från eleverna i Göteborg.

– Vi ser det som ett komplement till undervisningen i skolan. Inte som en konkurrerande verksamhet, utan en möjlighet för den som vill ha extra stöttning – för att utmana sig själv att utvecklas ännu mer, eller för att få extra stöd att förstå vissa ”kritiska” moment i matematiken, berättar Annette Mitiche på Center för Skolutveckling, som är samordnare för satsningen i Göteborgs stad.

Fifi Music, som går i klass 8 på Glöstorpsskolan, fick reda på att Mattecoach fanns när hennes mattelärare berättade om tjänsten för klassen. Nu har hon har använt den sex-sju gånger, och tycker att hon haft bra nytta av hjälpen.

– Coacherna ger dig inte svaret direkt. Först vill de höra hur du tänker. Sen hjälper de dig, steg för steg. De kanske börjar rita något på “tavlan”, som får mig att tänka på ett nytt sätt, och så känner jag “aha”, ja just det, så kan jag tänka.

– Jag får den tid som jag behöver, och känner mig inte stressad att jag måste ”förstå snabbare”.

Den som vill kan vara anonym
Att eleverna snabbt får hjälp när de behöver, är viktigt. Målet är att väntetiden ska vara i princip noll. Hittills har väntetiderna hos Göteborgs coacher varit högst någon eller några minuter.

Vilka elever är det då som tar kontakt? Ja, besöksstatistiken från de första månaderna visar att det är något fler grundskoleelever än gymnasister som hör av sig. Men Karl Tengström och coachkollegan Ida Andersson, upplever inte att det är någon särskild typ av elev som använder Mattecoach.

– Vi möter alla sorters elever. Från de som är väldigt duktiga till de som har ganska många luckor i sin förståelse, berättar Ida Andersson.

Alla frågor är välkomna, förtydligar de. Och den som vill kan vara anonym. Det är också möjligt att önska en särskild coach.

Det brukar Fifi Music göra. Hennes favoritcoach är Karl.

– Han får mig att få större självförtroende, när jag berättar hur jag tänker. Han är bra på att peppa.