Inspiration och vägledning för nya skolmiljöer. Landamäreskolan i Biskopsgården är en av tre skolbyggnader i Sverige som Boverket hittills valt ut för att ge inspiration och vägledning till alla som planerar och bygger skolmiljöer. ”Det är fantastiskt roligt och vi är lika stolta över skolan som invånarna i Länsmansgården”, säger Felicia Kristiansson från lokalförvaltningen och som var biträdande projektledare när skolan byggdes.

Landamäreskolan i Biskopsgården uppmärksammades stort redan vid invigningen 2016. Det är en ovanlig skola, byggd nästan helt i trä, i en S-form och med flexibla rumslösningar.

S-formen var ett sätt att möta själva platsens utmaningar – en dalgång med stora höjdskillnader. Nu fick olika delar av huset olika nivåer, hela byggnaden en spännande dynamik, och dessutom blev det mer utrymme för skolgård.

Planerades i samverkan
På platsen låg tidigare en traditionell skolbyggnad som man på grund av stort renoveringsbehov valde att riva. Den nya skolan planerades i samverkan mellan byggare, arkitekter och lärarna på skolan. Samarbetsgruppen tog fram en pedagogisk plan och hade tydliga önskemål om en skola med lärmiljöer som kunde erbjuda lokaler och en variation av rum.

Resultatet blev en öppen lärmiljö, där fyra arbetslag med ungefär 90 elever i varje har en hemvist och fyra mer eller mindre avgränsade rum. Skolans utformning ger också bra möjligheter att fungera som en mötesplats för det omgivande samhället.

Skolan består till 80 procent av trä och andra förnyelsebara material.

– Det är en stor utmaning att bygga en bra skolmiljö som bidrar till lärande hos barn och unga med olika behov, men att också bidra till ökad likvärdighet i samhället samt vara en skolmiljö som tål kreativitet, lek och slitage. Landamäreskolan blev otroligt vacker och fyller så många funktioner. Att den är till 80 procent byggd i trä gör den till en hållbar och slitstark byggnad, säger Felicia Kristiansson.

Ett gott exempel
Skolan har rönt mycket uppmärksamhet och blev bland annat nominerad till Sveriges bästa byggnad i Kasper Salin-priset och till Göteborgs bästa byggnad av Per och Alma Olssons fond år 2017. Nu har alltså Boverket, som är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende, valt att ha med Landamäreskolan i sin exempelsamling.

Den digitala exempelsamlingen syftar till att ge inspiration och vägledning till den som planerar, beställer, förvaltar, gestaltar eller bygger förskole- och skolmiljöer.

– Vi på lokalförvaltningen är lika stolta som invånarna i Länsmansgården är över skolan och hoppas verksamheten trivs bra i sina nya fina skola.  Det är en jättestor ära att få vara ett av Boverkets tre goda exempel när vi jobbar hårt för att bygga framtidens förskolor och skolor så bra som möjligt, säger Felicia Kristiansson.