Bräckegymnasiet får genom ett samarbetsavtal med Volvo Truck Center tillgång till sex helt nya lastbilar till sin yrkesförarutbildning.

– Det betyder ofantligt mycket för eleverna. De lastbilar vi har idag är ofta 15-20 år gamla. Nu får eleverna möjlighet att stifta bekantskap med den allra senaste teknologin, berättar Tommy Emanuelsson, en av rektorerna på Bräckegymnasiet.

Ingen sponsring

Avtalet innebär att skolan hyr de sex fordonen på mycket förmånliga villkor. Det handlar inte om sponsring från Volvos sida, betonar Tommy Emanuelsson.

– Det finns ett intresse från åkeriföretagens sida att eleverna känner igen sig när de kommer ut i yrkeslivet. Annars måste företagen lära upp dem på nytt.

Avtalet har kommit till genom kontakter via bland annat Västra Sveriges Åkeriförening.

God arbetsmarknad

Den treåriga utbildningen på Bräcke är den enda yrkesförarutbildningen i Göteborg. Närmare 90 elever lämnar skolan varje år med en B-, C- och E-behörighet i bagaget. Under sista året finns möjlighet att välja en internationell inriktning, som bland annat innebär att eleverna får följa med en chaufför på en resa utomlands.

– Arbetsmarknaden är god för närvarande. I stort sett alla som vill får jobb efter utbildningen, säger Tommy Emanuelsson.