Byggelever från Bräckegymnasiet fick ta emot årets Ungdomens fredspris i kategorin gymnasier för sina insatser i Bangladesh och Hagaskolan belönades för sitt samarbete med Zimbabwe. Priserna på 25.000 kronor till vardera skola delades ut vid en ceremoni på Konserthuset på torsdagseftermiddagen.

I våras besökte ett tiotal elever från Bräckegymnasiets byggprogram Bangladesh för att hjälpa till med att bygga en skola. Insatsen ingick i gymnasiets satsning på ”En solidarisk skola” och har enligt juryns motivering ”visat hur elevernas engagemang och intresse kan stödjas så att ungdomar från olika delar av världen kommer närmare varandra”.

4912.jpg
Hagaskolan vann Ungdomens fredspris i kategorin grundskola för att de ”i samarbete med Chiedza-skolan i Zimbabwe knutit vänskapsband både bland elever och lärare”.

Delades ut för sjätte gången

Ungdomens fredspris är ett samarbete mellan Oslo och Göteborg och delades i år för sjätte gången. Syftet med priset är att stimulera ungdomar mellan 10 och 20 år att verka för en demokratisk och mångkulturell samhällsutveckling.

Även Burgårdens utbildningscentrum och de tre norska skolorna Seterbråten skole, Slemdal skole och Mysen vidaregående skole uppmuntrades med priser på 7.500 kronor var.