På ett år har Göteborg fått 4.400 nya vardagsbrandmän. Samtliga femteklassare i staden har besökt sin lokala brandstation och utbildats av riktiga brandmän, till exempel om att man inte ska "lunta" utan ta ansvar för brandsäkerheten.

Utbildningen startade hösten 2008 och till hösten börjar den om på ny kula i Göteborg, med en ny årskull femmor. Nästa år utvidgas den till samtliga sex kommuner i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Stor uppskattning bland lärarna

– Vi är jättenöjda efter första året. Och klasserna som kommer till oss har också varit mycket nöjda, säger Pernilla Alsterlind, samordnare på räddningstjänsten.

En enkät bland lärarna visar också på stor uppskattning:

”Spännande och inspirerande. Mina livligaste (och stökigaste) elever satt stilla med runda ögon.”, ”Mycket lärorikt och intressant. Eleverna pratade väldigt mycket om besöket i efterhand.”, ”Nej, är det redan slut, sa några elever efter två timmar. Bättre beröm kan man inte få! De gjorde även uppgifterna som de fick med sig”,”Eleverna var nöjda och visade i veckans utvärdering att de lärt sig mycket om brandsäkerhet.”

”Trollband eleverna”

Ett 40-tal specialutbildade brandmän på sex stationer har fungerat som lärare. Dessa får också mycket fina omdömen i enkäten:

”Väldigt duktiga, kunskapen förmedlades perfekt”, ”Trollband eleverna”, ”Mycket bra upplägg, lätt språk så att barnen förstod”, ”Tog snabbt över gruppen”, ”Kanonbra, engagerade, observanta, strukturerade”.

Ändå har räddningstjänsten fått lägga en stor arbetsinsats på att få ta skolbarnens tid i anspråk.

Grundlig research inför utbildningen

– Det är lätt att falla bort i ”skolbruset”, det är många som vill komma in i skolan och informera, konstaterar Pernilla Alsterlind.

Enkäten har besvarats av lärare i 160 av totalt 220 klasser. Den enda kritiken handlar om att barnen hade förväntat sig mer tid för att titta runt på brandstationen, kanske åka brandstång, testa eldsläckare eller kväva elden på en docka. Men så kommer det inte att bli, trots önskemålen.

– Nej, vi kommer inte att ändra något. Sådana studiebesök kan vi ta emot på andra tider, men det är ju inte huvudsyftet här, utan att skapa goda relationer, säger Pernilla Alsterlind.

Hon tillägger att man tillsammans med bland andra PrevU, sociala resursförvaltningens center för preventionsarbete, gjorde en mycket grundlig research när man skulle sätta ihop utbildningen.

Goda relationer håller i längden

– PrevU har hjälpt oss mycket, de har lång och gedigen erfarenhet av att jobba förebyggande och de har varit med i hela skapandeprocessen, säger Pernilla Alsterlind.

– Och de har varit tydliga på att vi här ska hålla oss till att skapa goda, seriösa relationer, det är det som håller i längden. Annars finns risk att detta blir ett jippo-studiebesök bland alla andra.

Enkäten visar också att ett 90-tal av lärarna genomförde förberedande lektioner – som det var tänkt, med utskickat material – före besöket på brandstationen.

Inspiration från Norge

Utbildningen genomförs efter inspiration från norska Bergen, där ett liknande projekt bland femteklassarna fick de anlagda skolbränderna att så gott som upphöra helt. I Göteborg hoppas man på mätbara skillnader i skolbrandsstatistiken på två-tre års sikt.