Treårigt fadderprojekt avslutat. I slutet på maj var Göteborgs Hamn AB:s styrelserum i Amerikaskjulet fyllt till brädden av elever från årskurs nio. Då hölls avslutning på ett treårigt fadderprojekt mellan en klass från Brunnsboskolan och Göteborgs Hamn AB och dagen ägnades åt cv-skola, redovisning av skolprojekt och prat om framtidsplaner.

Susanne Utbult och Birgitta Niva från avdelningarna HR och Business Support på Göteborgs Hamn AB har varit klassens kontaktpersoner och ansvarat för Göteborgs Hamn AB:s fadderskap från starten. Susanne har efter 20 års erfarenhet av HR-arbete en hel del kompetens och vana i hur man granskar ett cv och kunde under mötet komma med värdefulla råd och tips till niondeklassarna.

Viktigt att kunna ta och ge feedback
Alla elever hade inför mötestillfället fått skriva ett cv som skickades till Susanne för bedömning. Därefter valdes tre elever ut som intervjuades av Susanne. De övriga eleverna fick lyssna på intervjuerna och lära sig hur man bemöter några vanliga frågor vid en anställningsintervju.

— Det kändes jättenervöst innan men det var inte så svårt som man kunde tro att bli intervjuad, säger en elev från klassen.

Susanne pratade även om vad feedback är och hur viktigt det är att både kunna ta och ge feedback på ett sätt som hjälper personen man samverkar med, något som eleverna fick öva på när de gav feedback till varandra efter avslutade intervjuer.

— Jag har lärt mig att det är bra att ställa frågor och att visa tydligt att man är intresserad av jobbet som man söker, säger en annan elev.

Har följt klassen från sjuan
Detta är tredje gången som skolklassen besöker Amerikaskjulet. Susanne och Birgitta har även varit ute på studiebesök på Brunnsboskolan. Fadderskapet är en del av samarbetet mellan Näringslivsarenan och Göteborgsregionen. Samarbetet med Näringslivsarenan började för fem år sedan med syftet att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Ett fåtal företag har valt ett lite mer resurskrävande åtagande i att vara fadderföretag. Göteborgs Hamn AB är ett av dessa.

— Det har varit väldigt roligt att få följa denna klass ifrån 7:an till 9:an, de har växt så otroligt mycket och då inte bara på längden, säger Birgitta Niva.

Tipsar om hur man få bra referenser
Under fikarasten pratar Susanne och Birgitta med eleverna om planerna för sommaren. I princip alla elever från klassen har fått ett sommarjobb som de sökt via Göteborgs Stads hemsida. Det är så kallade feriejobb som lottas ut till framförallt gymnasieelever men även niondeklassare. För de allra flesta är detta det allra första jobbet, och Birgitta som har tagit emot många sommarjobbare och praktikanter skickar med eleverna tips om viktiga saker att tänka på som kan avgöra huruvida man får en god referens efter avslutat sommarjobb.

— Det är väldigt viktigt att eleverna redan i skolan skapar någon form av relation till arbetslivet där man får komma ut och se hur verkligheten ser ut. Praktikplats och sommarjobb är en jättebra sådan chans, men även andra typer av samarbeten, som detta som vi har haft tillsammans under tre år. Det bidrar till att klivet från skola till arbete känns mindre oöverkomligt, säger Birgitta.