Buråsskolan i Göteborg har som första grundskola i Göteborg fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Myndigheten för skolutveckling. Beslutet motiverar myndigheten bland annat med att Buråsskolans arbete med hållbar utveckling kännetecknas av elevers delaktighet och en aktiv kontakt med det omgivande samhället.

På Buråsskolan har man satsat på en pedagogisk metod som heter Storylines som ger bättre möjligheter för eleven att förstå och hantera komplexiteten i begreppet hållbar utveckling.

Elevinflytande är ett prioriterat område man har drivit flera andra större sammanhållande projekt under Linnéåret och i städkampanjer och filmprojekt. Man har dessutom livskunskap på schemat från årskurs 5.

Utmärkelsen tilldelas förskolor, skolor och vuxenutbildningar som arbetar framgångsrikt med hållbar utveckling i sin pedagogiska verksamhet och undervisning.

Vart tredje år måste skolor som tilldelats utmärkelsen på nytt ansöka om att få fortsätta att vara en Utmärkt skola.