I höst startar ett samarbete mellan Burgårdens hotell- och restaurangutbildning och restauranghögskolan i Grythyttan. "Målet är att höja kvaliteten på utbildningen och att få till ett samarbete med en högskola", säger Lena Jangvik på Burgårdens utbildningscentrum.

Redan i augusti påbörjas ett gemensamt projekt mellan elever på Burgården och studenter på Örebro universitets restauranghögskola i Grythyttan.

– Våra elever och de i Grythyttan ska tillsammans arrangera en middag i vår restaurang Trubaduren. När terminen börjar ska projektet startas upp via mailkontakt och senare även eventuellt träffar för förberedelser, säger Lena Jangvik, som är rektor för hotell- och restaurangutbildningen.

Riktat till intresserade elever

Exakt hur många av Burgårdens elever som kan delta i projektet kan hon inte svara på i dagsläget.

– Vi riktar oss till intresserade elever och det är klart att det kommer att krävas en hel del jobb från deras sida. Alla kommer inte att vara delaktiga, men vi startar med ett visst antal elever från båda skolorna. Kanske blir det ungefär ett 30-tal, säger Lena Jangvik.

Praktikperioder i Grythyttan

Till hösten kommer även några av Burgårdens hotell- och restaurangelever att få möjlighet att göra sin arbetsplatsförlagda praktik på Måltidens hus i Grythyttan.

– Eventuellt kommer vi också att kunna förlägga fortbildning för lärarna uppe i Grythyttan.

Samarbetar med Nice

Bakgrunden till samarbetet är det projekt som Burgården redan har tillsammans med en restaurangskola i franska Nice.

– Vi har ett utbyte och en del av våra elever gör sin praktik i Nice. För en tid sedan bestämdes att även Grythyttans elever ska få göra praktik där och på så sätt fick vi kontakt med varandra. Utifrån det har vi utvecklat ett eget samarbete, säger Lena Jangvik.

På sikt finns dessutom planer på att ge kurser i samarbete mellan Örebro universitet och Burgårdens utbildningscentrum på plats i Göteborg.