Två elever från Globala gymnasiet i Göteborg deltar på söndag i ett internationellt seminarium om hållbar stadsutveckling i Shanghai. På plats ska eleverna berätta för forskare och andra deltagare från olika delar av världen om sin plan för hur ett område nära skolan kan utvecklas ekologiskt och hållbart.

Globala gymnasiet i Göteborg hör till Burgårdens utbildningscentrum på Skånegatan. Härifrån reser två lärare tillsammans med de elever som ska presentera resultatet av sitt stadsutvecklingsprojekt.

Med på seminariet är också lärare och elever från skolor i bland annat Kenya och USA, samt ledande forskare som till exempel 2009 års nobelpristagare i ekonomi Elinor Ostrom.

Inbjudna av Mistra Urban Futures

Syftet med seminariet är att engagera unga människor i hållbar stadsutveckling. Eleverna från ett gymnasium i Kenya kommer att berätta om sitt arbete med ett område i närheten av skolan. Presentationerna kommenteras bland annat av de medverkande forskarna.

Ungdomarna från Sverige och Kenya är inbjudna av Mistra Urban Futures som är en av värdarna för seminariet och vars verksamhet finansieras bland andra av Göteborgs Stad.

Seminariet är en del av världsutställningen i Shanghai som pågår 1 maj till 31 oktober 2010.

1427