Gymnasist med internationell utblick – och med rätt att mura bakugnar. Det skulle Patrik Mijokovic kunna sätta på sitt visitkort. Tacka Leonardo da Vinci för det.

Patrik och ett dussin andra elever från sista året på Bräckegymnasiets bygg- och anläggningstekniska linje har ingått i ett EU-projekt under den stolta beteckningen Leonardo da Vinci II – i syfte att stimulera den internationella rörlighet som byggbranschen efterfrågar.

Elevutbyte

Projektet omfattar ett internationellt elevutbyte i Tyskland, Italien, Österrike, Ungern och Sverige.

– Bräckegymnasiet, med elever i åldern 15–19 år, lyckades konkurrera ut 400 andra svenska sökande grupper från skolor, universitet och tekniska högskolor berättar Reine Frisell, ansvarig lärare på Bräckegymnasiet.

På initiativ av numera pensionerade läraren Buckhard Wandelt har Reine och hans elever varit med en gång tidigare i ett första pilotprojekt. Det gav blodad tand. Denna gången gällde det att i varje deltagande land konstruera och bygga en traditionell bakugn.

Språkträning

En baktanke(!) med projektet är den fyrspråkiga bygghandboken med ord, termer och fraser.

5AAE.jpgSpråkboken ser precis likadan ut på de olika språken och underlättar för deltagarna att kommunicera, samtidigt som det blir en språkundervisning. Buckhard Wandelt har ställt upp med tyskundervisning för de tio elever som åkte till Österrike och de två som for till Ungern.

– Språket blev inget problem, vi tog till engelska och teckenspråk, det funkade säger Patrik, som även varit värd för de tyska eleverna, som kom till Göteborg.

– Gruppen har med den äran representerat sin skola, Göteborg och Sverige. De har fungerat som reklampelare och under de nästan två veckor som de lämnades ensamma i Wien skötte de sig perfekt, säger Reine.

– De har alla haft den sociala kompetens som krävs, de har fått internationell erfarenhet och en vidgad syn på livet. Dessutom har de i Wien skaffat egna kontakter för framtiden.

Ugn till hembygden

Bräckeeleverna har valt att skänka ”sin” ugn till Lundby hembygdsförening som bidrag till gamla Kyrkbyskolans hembygdsgård.

Det är den enda av projektugnarna som fått en funktion utanför skolvärlden och det är man naturligtvis mäkta stolt över. Leonardo da Vinci var ju inte bara en allkonstnär utan även en genial uppfinnare.

Hans namn, som lånats till projekten, verkar uppfodrande men så är också både elever och lärare starkt motiverade inför uppgiften. Projektets utformning bidrar till att göra undervisningen mera levande och åskådlig utöver de teoretiska momenten.

”Gewerbeschule” för högre teknisk utbildning i Hamburg har fungerat som EU-projektets spindel i nätet. Förutom projektbidraget har man också från de inhemska EU-kontoren fått bidrag för att bekosta resor och uppehälle.

Minne för livet

Nio elever från Hamburg kom under våren 2002 till Göteborg. De bodde på vandrarhem i Kviberg och började bygga ugnen tillsammans med sina svenska kamrater. Ugnen invigdes i slutet av januari i år.

– Arbetet med ugnarna tillsammans med resorna till Österrike och Ungern är ett minne för livet säger Patrik, som liksom sin far utbildat sig till murare och som redan har arbete som väntar efter slutad utbildning i vår.

– Jag har förresten fått beställning på en ugn och familjen funderar på att låta mig bygga en i vårt hus i det gamla hemlandet…