Ett tiotal elever från Bräckegymnasiets byggprogram åker i februari nästa år till Bangladesh för att bygga en skola. På två och en halv vecka hinner de mura väggar, lägga plåttak och färdigställa den enkla byggnaden.

– Tillsammans med fyra andra skolor i Sverige bekostar vi fyra skolor, säger Karin Söderbaum, studierektor på Bräckegymnasiet.

Tvingas sluta skolan i förtid

Många föräldrar i Bangladesh känner sig tvungna att låta barnen sluta i förtid från skolan. Framför allt drabbar det flickor. Skälen kan vara att vägen till skolan är lång, att skoluniformen är för dyr eller att barnen helt enkelt behövs hemma för försörjningen.

Men 5.000 kronor räcker för att driva en skola i ett helt år med 30 elever, en lärare och material.

För två år sedan var Karin Söderbaum och ett antal andra skolrepresentanter i Bangladesh. Där kom de i kontakt med Proshika, en stor organisation som är fristående från regeringen. Proshika arbetar för att fattiga människor ska se och beakta sina rättigheter i större omfattning.

Har läst om Bangladesh under hösten

– Företrädare för Proshika berättade att de hade fått minskade bidrag från regeringen eftersom den ansåg att deras verksamhet var regeringskritisk. Därför bestämde vi oss för att ge bidrag till Proshika, säger Karin Söderbaum.

Hon åker själv ner i slutet av november för att förbereda för eleverna som ska bygga skolan.

– Eleverna har förberett sig under hösten genom att bland annat läsa om landet. När de kommer tillbaka ska de informera i andra klasser och skriva en rapport, säger hon.

Tillsammans med de andra svenska skolorna som är med i projektet har man bildat en förening som heter Lärande utan gränser.

Inget uniformstvång

Barnen som ska gå i den nya skolan i Bangladesh är mellan åtta och 14 år.

– Behovet av utbildning är stort och analfabetismen utbredd. Genom att Proshika arbetar nära byborna och föräldrarna så fungerar den här modellen. De har inget uniformstvång i sin skola och så går de i skolan halva dagen, säger hon.

Trots det hinner barnen läsa in den femåriga grundläggande skolutbildningen på tre år.

– De klarar det tack vare en annorlunda pedagogik, vilket är fantastiskt, säger Karin Söderabaum.

Bräckeelevernas resa till Bangladesh bekostas av olika bidrag och stipendier som skolan söker.