Första spadtaget för Nya pedagogen vid Sociala huset togs på torsdagen. När bygget står klart till hösten 2006 ska de ny- och ombyggda lokalerna rymma mellan tre och fyra tusen lärarstudenter. ”Detta markerar en förnyelse av hela lärarutbildningen. Det blir geografiskt möjligt att samverka inom hela Göteborgs universitet”, säger universitetsrektor Gunnar Svedberg.

– I och med att pedagogen flyttar in till stan får vi en fysisk och andlig närhet till andra discipliner och kan samverka i högre grad. Vi tror på en mycket mer levande verksamhet här inne i stan med närhet till exempelvis samhällsvetenskap och humaniora, säger Per-Olof Thång, dekanus för utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Huskropp i glas

5AEA.jpg– Pedagogiken måste få nära till övriga fakulteter och vice versa. Det här är ett viktigt steg i det sammanhållna universitetet, säger universitetsstyrelsens ordförande Arne Wittlöv.

Det nu påbörjade bygget kommer att ge 42.000 kvadratmeter lokalyta, 5.000 av dessa är parkeringsplatser.

Inuti hästskoformen på Sociala huset byggs en huskropp i glas.

Ett nytt hus med tegelfasad ska byggas på parkeringsplatsen bakom Gamla Latin. Under det nya utbildningshuset blir det parkeringshus med 200 platser i två våningar.

”City blir lite rundare”

– Vi vill omvandla Göteborg från en grå industristad till en kunskapsstad. Det här är en del av stan som inte är så attraktiv, men när nya pedagogen är klar kommer hela området inklusive Västra Hamngatan att lyftas. Det blir en ny del av Göteborg att vara stolt över och city kommer att bli lite rundare, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson.

Projektering och grundförstärkning fortsätter under våren, liksom schaktning och pålning, innan de nya husen kan börja resas i september-oktober.

Webbkameror följer bygget

Byggherren Higab kommer under den kommande veckan att börja lägga ut bilder från webbkameror som ska följa hur bygget framskrider till dess det är klart för inflyttning höstterminen 2006.

Under det gångna året har riksantikvarieämbetet gjort flera intressanta fynd från resterna av de gamla befästningsmurarna och bastionen Carolus Dux. En del av bastionsmuren kommer också att kunna beskådas inne i det nybyggda p-huset.

De verksamheter som tidigare fanns i Sociala huset och gamla latinläroverket flyttar till bland annat gamla Televerket och till lokaler på Karl Johansgatan.

4BA6.jpg
Under parkeringsplatsen bakom gamla latinläroverket byggs parkeringshus med plats för 200 bilar. Ovanpå det byggs det nya utbildningshuset.