Firades med sång och glass. Om knappt två år kommer en ny skolbyggnad äntligen finnas på plats för att ersätta Grevegårdsskolans tillfälliga paviljonger. Det första spadtaget för den blivande Frejaskolan togs måndagen 11 april och firades med bland annat dans och sång.

Den gamla Grevegårdsskolan på Kråkbärsgatan i Tynnered revs 2010 på grund av att den var i dåligt skick. Sedan dess har F-6-skolan drivits i tillfälliga paviljonger. Nu har bygget av en ny skolbyggnad inletts. När den står färdig om knappt två år kommer den rymma 600 elever upp till årskurs 9.

Utformningen av Frejaskolan, som den nya skolan ska heta, karaktäriseras av en blandning av skolbyggnader av olika höjd och storlek. Utöver vanliga klassrum kommer skolan innehålla moderna salar anpassade för slöjd, NO, hem- och konsumentkunskap och idrott.

Fler aktiviteter på skolgården
Även skolgården får ny kostym i samband med bygget. I framtiden kommer den bland annat erbjuda flera idrottsplaner, en hinder- och parkourbana, vatten- och klätterlek, scener och sittläktare.

Byggstarten uppmärksammades måndagen 11 april med ett tal av stadsdelsnämndens ordförande Henrik Munch. Efter det fortsatte firandet med sång, dans, trummor och glass.