Mentorskap ska ge högre betyg. Med början denna vecka kommer unga mentorer från Chalmers till Bergsjöskolan för att göra matematiken mer begriplig för elever i årskurs åtta. 34 elever har anmält sig och kommer att jobba extra hårt på fritiden för att klara matten och få bättre betyg.

Normalt brukar mentorerna vända sig till gymnasieelever som åker in till Chalmers eller Göteborgs Universitet. I det här fallet åker mentorerna ut till Bergsjön och stöttar elever som är mellan 14 och 16 år.

Studenter som brinner för matematik
Satsningen på Bergsjön är också annorlunda så till vida att mentorerna vid sidan av också ska kunna inspirera pedagogerna på skolan så att de tillsammans kan finna nya sätt att utveckla matematiken.

235E.jpg
Många elever på Bergsjöskolan har svårt att nå målen i matematik. De har inte godkänt eller inte de betyg de behöver för komma in på de utbildningar de önskar. Våren 2011 hade 68 procent av niorna godkänt i matematik.

– En del av eleverna har uppenbara problem att förstå även det som kan tyckas vara grundläggande, säger Kent Lindblad, lärare på Bergsjöskolan.

Mot den bakgrunden behövs det nya sätt att arbeta med matematik. Genom mentorsföreningen Intize kommer eleverna att få individuellt stöd i en liten trygg grupp av studenter, som själva brinner för matematik. Mentorer och elever kommer att träffas två timmar varje vecka i ett och ett halvt år till och med årskurs 9.

Fördubbling av mattetiden
Samtliga elever i årskurs åtta på Bergsjöskolan fick erbjudande om att delta och alla som anmält sig har också fått plats i en av de åtta mentorsgrupperna.

– Det känns bra för man får extrahjälp. Matte är vikigt och man ökar säkert betyget. Jag vill höja mig och bli bättre så det är värt två timmar extra, säger Amar Muhsin, 14 år, 8C.

De två extratimmarna innebär nästan en fördubbling av tiden för matematik. Förkunskaperna varierar mycket och skolan hinner inte alltid ge den hjälp eleverna behöver för att förstå matte.

– Jag vill höja mina betyg och få hjälp att utvecklas, förklarar Befrin Almizori, 14 år, 8C.

Ingår i svensk-brittiskt EU-projekt
– Det känns jättebra att mentorerna kommer hit. De är väldigt engagerade och vill så mycket. De tycker matte är roligt och vill förmedla den glädjen till våra elever. Med deras stöd kan eleverna bygga upp en grund, växa och få bättre självförtroende, säger Kent och ser för sin egen och kollegornas del en möjlighet till egen utveckling.

Mentorsverksamheten är en del av ett svenskt-brittiskt EU-projekt ”Maths Practice PALs”. Tanken är att mentorer, elever och skolan ska finna nya former för hur stöd i matematik kan gå till. Projektets syfte är att utveckla metoder för mentorsverksamhet, Peer assisted learning (PAL) som kan hjälpa elever i 14-16-årsåldern som har svårigheter i matematik att bättre nå sina mål.

Svenska partners i projektet är Pedagogiskt Centrum inom GR Utbildning, mentorsföreningen Intize och Bergsjöskolan. Den brittiska skola som deltar i projektet är Sir William Ramsey School och ligger i Hazlemere utanför London.