Chalmers har tecknat ett unikt samarbetsavtal med General Motors som första högskolan i Europa. Avtalet kommer att underlätta framtida forskningssamarbete och betecknas av Chalmers som ett väldigt viktigt avtal.

General Motors, GM, har redan liknande avtal med högskolor i USA och Asien. Men Chalmers är den första högskolan i Europa som tecknar avtal med GM.

– Chalmers öppnar Europa för USA, säger Folke Hjalmers, direktör för Internationella relationer på Chalmers tekniska högskola.

– Det är ett väldigt viktigt avtal. Det är en markering, lite av en ny era för skolan, säger Folke Hjalmers.

Finns redan samarbete

Chalmers har redan ett samarbete med Saab Automobile som ingår i GM-koncernen. Det nya avtalet omfattar hela GM. Det pågår redan forskningsprojekt på Chalmers, bland annat när det gäller krocksäkerhet.

Avtalet innebär inga löften om pengar från GM till Chalmers, utan kommer främst att underlätta när nya forskningsprojekt mellan de två parterna ska starta.

Enligt Folke Hjalmers är avtalet också en markering om Chalmers kvalitet. Det kommer också att leda till att Chalmers forskning får ökad uppmärksamhet internationellt.

Det var det 17 december som rektor Jan-Eric Sundgren och Ian Lau från General Motors Research skrev under avtalet.