Chalmers varslar 23 personer om uppsägning på grund av medels- och arbetsbrist. Den största orsaken till bristen på medel är ökade lokalkostnader.

Sektionen för kemi, där 18 tjänster varslas, är mest drabbad. Sektionen för väg- och vattenbyggnad förlorar två tjänster. Centrala administrationen, Functional Foods samt Fysiksektionen förlorar en tjänst vardera.

– Det är tungt att behöva vidta åtgärder som dessa, säger Jan-Eric Sundgren, Chalmers rektor. Men vi gör det för att trygga vår verksamhet, grundutbildningen, forskningen samt samverkan med omvärlden. Vi måste få balans i ekonomin för att säkra vår framtid.

Oväntat höga hyreskostnader för lokalerna är den största orsaken till bristen på medel. Chalmers planerade också för några år sedan för en större kostym än den man har råd med i dag. Till det kan läggas det försämrade konjunkturläget och att Chalmers har fråntagits statliga medel.

– Nu måste vi ta lärdom av det som skett och bli ännu bättre på att planera och hantera förändringar, säger Björn O Eriksson, administrativ direktör på Chalmers.

Arbetet fortsätter nu i samverkan med personalorganisationerna för att i möjligaste mån undvika uppsägningar.