Det kommunägda utbildningsföretaget Studium förlorade omkring 75 procent av utbildningsplatserna vid upphandlingen av vuxenutbildningen i Göteborg de närmaste åren. Det är ett chockbesked för Studium som förlorar intäkter på 175 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en personalminskning på cirka 370 personer. Studiums framtid blir nu en fråga för ägarna som är Göteborgs Stad.

– Att det skulle få den här utgången tycker de flesta är en chock, säger Studiums VD Kent Friman.

– För bolagets del är det en avgörande händelse och det upplevs som oerhört tragiskt av medarbetarna som gör ett oerhört bra jobb, säger han.

16 företag vann upphandling

Det var 16 olika företag, som i en upphandling, fick uppdraget av Göteborgs Stads vuxenutbildningsförvaltning att hålla i vuxenutbildningen 2003 och 2004 i Göteborg. Det är den första stora, helt konkurrensutsatta upphandlingen av vuxenutbildning som gjorts i Göteborg. 8.000 utbildningsplatser behövs. Av dessa tar de två största, Lernia och ABF, 1.700 platser vardera.

Studiums andel minskar från dagens 5.500 platser till 1.200 under våren 2003 och till cirka 500 platser från och med hösten 2003. Det är en mycket kraftigt minskning. Redan tidigare har Komvux/Studium minskat antalet platser från 9.100 2001 till dagens 5.500.

Studium erbjuds verksamhet för 25 miljoner kronor plus övergångsvis 15 miljoner kronor under våren 2003. Det kan jämföras med dagens försäljning till vuxenutbildningsnämnden på cirka 200 miljoner kronor per år. Det som nämnden erbjuder sig att köpa från Studium är eftergymnasial påbyggnadsutbildning och viss gymnasial yrkesutbildning, främst inom restaurangområdet.

Studium för dyrt

Kent Friman säger så här om varför Studium inte fick arrangera fler utbildningsplatser:

– Vi ligger högt i pris och har en kvalitet som inte uppväger det.

Anställningstrygghet

Studium, som ägs av Göteborgs Stad, har anställningstrygghet inom Göteborgs Stad för sin personal. Ingen tillsvidareanställd kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Vad som händer med personal, skolor och utbildningar är för tidigt att säga ännu enligt företagets VD. Detta är nu en fråga för styrelsen och ägaren. När det gäller personalen pågår kontinuerligt en samverkan med de fackliga organisationerna.

Ägaren får ta besluten

Friman uppskattar att det är en kostnad på 200 miljoner kronor i utgångsläget som måste arbetas bort från verksamheten.

– Det blir en diskussion med ägaren. Det är för tidigt säga något om konsekvenserna, säger Kent Friman.

Överraskande minskning

Det som också överraskat Studium är att det totala antalet platser på vuxenutbildningen i Göteborg minskas från förväntade mellan 10 och 11.000 till 8.000 säger Kent Frimang. Det gör konkurrensen ännu hårdare.

– Den omfattningen av sänkningen var vi inte förberedda på, säger Kent Friman.

Han tycker att det är väldigt tufft att man testar hela utbildningspaketet i en enda stor upphandling. Kent Friman menar att det är skillnad om man som Studium är en stor etablerad aktör, eller om man är ett nyetablerat företag som håller på att byggas upp. Det är enklare för de andra att anpassa sig på kort tid säger han.

Upphandlingen påverkar inte direkt Studiums kvalificerade yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar som är beställda av annan köpare än vuxenutbildningsnämnden. Där har Studium utbildningar som motsvarar cirka 1.300 platser.