En kurs i svenska, en om det svenska skolsystemet och en föreläsning om sina egna intressen. Det är några av uppdragen som väntar de tolv elever från Angeredsgymnasiet som just nu är på väg till Grekland för ett veckolångt möte med elever från åtta andra europeiska skolor.

”Young Europeans Different but Alike” är titeln på det samarbete som åtta skolor i Polen, Spanien, Tyskland, Cypern, Grekland, Italien, Bulgarien och Sverige deltar i, och som den närmaste veckan sammanstrålar i grekiska Thessaloniki.

De tolv svenska representanterna kommer alltså från gymnasiet i Angered.

– Vi hade en uppsatstävling på skolan, där eleverna fick motivera sina intressen för internationella kontakter, och det är de tolv som vann som nu får åka, säger Susanne Kalanvaara, en av tre lärare som också följer med på resan.

Förberedda via brevväxling

Det är EU:s så kallade Comenius-projekt som med 22.000 euro finansierar både den här och ytterligare en resa senare i höst, till tyska Zwoenitz utanför Dresden. Men den gången blir det tolv nya elever från Angeredsgymnasiet som får åka.

– Syftet med projektet är att ungdomar från olika europeiska länder ska möta och lära känna varandra, och få förståelse för varandras kulturer. Det har redan förberetts genom att eleverna har brevväxlat en längre tid med minst två av deltagarna från de andra länderna, säger Susanne Kalanvaara.

Intensivkurs i svenska

Under det veckolånga mötet i Grekland kommer Angereds-eleverna bland annat att visa en film som de gjort om sin egen skola och hålla föredrag på engelska om sin vardag och hur det svenska skolsystemet fungerar.

Det blir dessutom tillfälle att hålla en kort men intensiv språkkurs i svenska för de nyvunna europeiska vännerna.