Finns på tre kommunala skolor. Musikklasser finns på tre av Göteborgs Stads kommunala grundskolor, Brunnsboskolan på Hisingen, Nordhemsskolan i centrum och Utmarksskolan i nordost. Sista ansökningsdag är olika på de tre skolorna. Gemensamt är att sista datum för att tacka ja eller nej till erbjuden plats är den 25 februari 2022.

Du ansöker till musikklass här.

OBS: Ansök också till grundskoleförvaltningens övriga skolor. Om du går i sista årskursen på din skolenhet måste du även önska grundskoleförvaltningens kommunala skolor mellan 15 januari-15 februari. Om du inte får en plats i musikklass och du inte önskar skola inför läsåret 2022–2023 kommer du att få en skolplacering utifrån grundskoleförvaltningens regler. Detta gäller bara dom som går sista årskursen på en skolenhet och ska byta skolenhet inför hösten 2022.

Du hittar all information om att söka skola här www.goteborg.se/onskaskola