200 platser lottas ut. Under fyra dagar under vecka 15 får unga i Göteborgs Stad möjlighet att påsklovsjobba inom exempelvis förskola, städ eller kök. Ungefär 200 kommunala påsklovsjobb kommer att lottas ut och ansökan är öppen mellan 1 och 15 mars.

– Påsklovsjobb är ett av flera lovjobb vi anordnar för att stadens unga ska få prova på arbetslivet, tjäna egna pengar och få en inblick i vuxenlivet, säger Josefin Johansson, enhetschef på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

– Lovjobben är viktiga för stadens ungdomar, men också en viktig socialt förebyggande insats för staden, fortsätter Josefin Johansson.

För att ge alla sökande samma chans till påsklovsjobb kommer de att lottas ut bland sökande som går år 1 eller 2 på gymnasiet eller är elever på introduktionsprogrammet eller inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. För att vara behörig får den sökande inte ha fyllt 18 år före anställningens sista dag.

Läs mer om Göteborgs Stads påsklovsjobb och hur du söker via länken här nedan.