Justerade regler för ansökan. Den 15 november öppnar skolvalet för alla som ska söka skola i Göteborgs Stad inför höstterminen 2020. Det gäller både de som ska börja förskoleklass och de som går sista årskursen på sin skolenhet och därför behöver börja på en ny skolenhet nästa höst.

Vårdnadshavarna kan söka mellan 15 november och 15 december. Det finns plats för alla barn i någon av Göteborgs skolor. Om man inte skickar in en ansökan får barnet en plats på en skolenhet i närområdet där det finns lediga platser.

Foto: Lo Birgersson

Skolvalet kan göras via sidan ”Söka skola” på Göteborgs Stads webbplats. Där finns också information om bland annat hur valet går till, antagningsregler och vilka skolenheter man som vårdnadshavare kan önska för sitt barn.

Skola eller skolenhet?
Eftersom skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och ska börja förskoleklass är nog de flesta vårdnadshavare medvetna om att det är dags att söka, men hur vet man om ens barn ska byta skolenhet?

 Det är inte lika självklart, berättar Nils Kaiser som är avdelningschef på grundskoleförvaltningen.

– I dagligt tal pratar man ofta om skolor, men det juridiskt korrekta begreppet är skolenheter. Och en grundskola kan bestå av flera olika skolenheter, säger han och tar Önneredsskolan som exempel

Önneredssskolan har klasser i årskurs F-9. Men skolan består egentligen av tre olika skolenheter: F-3, 4-6 och 7-9. Varje enhet har en rektor. Det innebär att eleverna i årskurs 3 på Önneredsskolan går sista året på sin skolenhet och kommer att börja på en ny skolenhet nästa läsår.

– Då har vårdnadshavarna möjlighet att önska i vilken skolenhet de helst vill att deras barn ska gå. De ska alltså göra ett skolval även om de vill att deras barn ska börja i årskurs 4 på Önneredsskolan, säger Nils Kaiser.

 De flesta kommer in på förstahandsvalet
Hur indelningen i olika skolenheter ser ut varierar inom Göteborgs Stad, och har i vissa fall lett till att vårdnadshavare inte varit medvetna om att de behöver söka skolplats för att deras barn ska gå kvar på ”samma skola”.

 – I fjol kom nästan 90 procent av eleverna in på sitt förstahandsval. Men det finns ändå ganska många som inte gör något skolval eftersom de tror att barnen automatiskt kommer att fortsätta på den skola de redan går på, utan att de behöver ansöka om det, säger Nils Kaiser.

– Därför satsar vi i år på att ha en massiv informationskampanj till vårdnadshavarna så att de förstår att deras barn ska börja på en ny skolenhet och att de har möjlighet att önska vilken skolenhet de helst vill att deras barn ska gå i.

Uppdaterade regler
På sidan ”Söka skola” finns en lista över de skolenheter och årskurser som berörs av skolvalet.

Inför höstterminen 2020 har också antagningsreglerna ändrats så att begreppet skolenhet används mer konsekvent. För antagningen till förskoleklass har dessutom en av reglerna för urval tagits bort, så att nyanlända barn inte längre kommer att få förtur till skolor med låg andel nyanlända.

Foto: Frida Winter