Ansökan öppnar 1 februari. Sommarjobb är ett bra sätt för ungdomar att pröva på arbetslivet och tjäna egna pengar. Den 1 februari öppnar ansökan till årets sommarjobb i Göteborgs Stad. Sommarjobben lottas ut, så alla som söker har lika stor möjlighet att få ett arbete.

Göteborgs Stad: Läs mer om sommarjobb och ansök här

De senaste två somrarna har Göteborgs Stad kraftsamlat för att kunna erbjuda lika många sommarjobb som vanligt, trots pandemin. Förra året fick närmare 4 000 ungdomar sommarjobb inom Göteborgs Stad.

– Vi har till och med ökat antal platser de senaste åren och det tror vi att vi kan göra även i år. Sommarjobben är viktiga, inte minst för gymnasieungdomarna som är på väg att ta sig ut på arbetsmarknaden i en tid när arbetsmarknaden sviktar och många av de jobb som vanligtvis är ungdomarnas första har försvunnit. På så sätt är sommarjobben en stor del av den kraftsamling stadens gör för unga under pandemin, säger Anne Benson, områdeschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

En extra hjälpande hand

Ungdomarna får arbeta under två eller tre veckor. Sommarjobb erbjuds inom flera olika yrkesområden, till exempel förskola, vård- och omsorg, park, administration och städ. David Arvidsson är projektledare på Park- och naturförvaltningen där 210 ungdomar fick jobb förra sommaren. I år räknar han med att de kan ta emot upp till 300 ungdomar.

– Det är en extra hjälpande hand för vår ordinarie personal och ungdomarna uppskattar att de får jobb, så det är vinst för båda.

Varierat arbete

 Ungdomarna får arbeta på badplatserna, i skärgården, i parker och grönområden i stan. De får till exempel plocka skräp, rensa ogräs, måla bänkar och bygga fågelholkar som hängs upp i staden.

– Vår målsättning i sommar är att göra arbetet mer varierat, försöka ha samarbete med andra förvaltningar och se till att ungdomarna får ut så mycket som möjligt av att jobba hos oss, säger David Arvidsson.

Pop-up i Angered

 I Angered fortsätter Kompetensprojektet även den här sommaren. Det är pop-up-verksamhet på olika platser i Angered och som ger många unga sommarjobb.  De har fått ta hand om idrottsaktiviteter för barn, lek, cykelverkstad i Hjällbo, att skapa event och tävlingar, att måla om i lokaler och ansiktsmålning på barn.

– Det är lite efter vad vi ser för behov, nu är det valår så nu tänkte vi göra något kring demokrati och få fler att rösta, säger Amanda Boström, ungdomsbehandlare Ung Angered och biträdande samordnare för Kompetensprojektet.

Behöver vuxna handledare

 Första året 2019 fick 25 unga sommarjobb i Kompetensprojektet via Arbetsmarknad och vuxenutbildning och förra året 106. Hur många som kan få jobb beror på hur många vuxna som kan ställa upp som handledare.

-Vi försöker redan nu att hitta dessa i olika verksamheter, framför allt i fältgruppen Angered och hos Rädda barnen. Det är ungefär fem-sex ungdomar på en handledare. Vi har även äldre ungdomar som är mentorer och leder sommarjobbarna, säger Amanda Boström.

Ansökan öppen hela februari

Ansökan är öppen 1-28 februari för Göteborgs skolelever.  De som kan söka går i nian, första året på gymnasiet, är elev på språkintroduktion eller ungdom och inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret. Elever som går andra året på barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet kan också söka sommarjobb, men bara inom förskola och fritids respektive vård och omsorg. De senaste åren har staden arbetat för att även elever i behov av särskilt stöd ska kunna få sommarjobb.

– Sommarjobben är viktiga för alla och därmed är det också viktigt för oss att ta bort de trösklar som kan finnas för att söka, säger Anne Benson.

De som sommarjobbar inom Kompetensprojektet i Angered känns igen på sina blå tröjor.