På tisdag till och med torsdag är det dags för de årliga gymnasiedagarna på Svenska mässan där niondeklassare får hjälp att välja utbildning och skola. Den här gången är det nya gymnasieprogram att välja bland, kraven för att komma in är högre och eleverna kommer under sin utbildning att bedömas efter en ny betygsskala.

Gymnasieskolan görs till stora delar om från och med hösten 2011. I Göteborgs Stad började man förbereda för förändringarna redan för ett år sedan.

Den största förändringen ur elevernas perspektiv tror Malin Högstedt på utbildningsförvaltningen är behörighetskraven.

– Tidigare har det räckt att vara godkänd i svenska, engelska och matte. Nu måste man vara godkänd i åtta ämnen för att kunna söka yrkesprogrammen, och tolv ämnen för att söka högskoleförberedande program. Det är en kraftig skärpning av behörighetskraven.

Skolverket rensar i utbudet

Eleverna kommer också att få ett delvis nytt utbud av utbildningar att välja bland. Det kommer att finnas sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram (se faktaruta nedan).

I den nuvarande gymnasieskolan har kommunerna kunnat fatta beslut om att införa egna program. Nu krävs tillstånd från Skolverket för att starta det som i den nya skolan kallas särskild variant.

– Det blir en tydligare struktur. Idag har vi en väldig volym av specialutformade program. Eleverna har haft otroligt många valmöjligheter och alternativ, men det styr man upp nu, säger Malin Högstedt.

Göteborgs Stad har ansökt om att få fortsätta driva några ”specialutbildningar”, bland annat sjöfartsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium, affärsprogrammet på Hvitfeldtska och Bernadottegymnasiet som är en utbildning till uniformsyrken på Katrinelundsgymnasiet.

Allt blir inte annorlunda

För att kunna erbjuda de sammanlagt 18 nationella gymnasieprogram som Skolverket bestämt ska finnas kommer Göteborgs Stad både att förändra och flytta utbildningar.

– Den nya strukturen innebär att det som tidigare varit en inriktning i en del fall blir ett program, och att det som varit ett program i vissa fall blir en inriktning, säger Malin Högstedt.

– Till exempel ekonomi-inriktningen på samhällsprogrammet blir ett eget program, ekonomiprogrammet. Och medieprogrammet som är ett eget program nu blir en inriktning i det samhällsvetenskapliga programmet.

Lokalmässigt blir det också en del förändringar. Som exempel ger Malin Högstedt inriktningarna mot dans och teater på det estetiska programmet på Angeredsgymnasiet som kommer att flyttas till Schillerska.

– Men det är inte så att vi kommer att kasta upp allt i luften och se var det landar. Mycket kommer att vara sig likt.

Fler nyanser i betygsskalan

I den nuvarande gymnasieskolan finns det individuella programmet för de som saknar behörighet att läsa på gymnasiet. Det görs om till fem olika så kallade introduktionsprogram, för att bättre möta elevernas olika behov och intressen.

– Det blir tydligare både vad programmen ska innehålla och vart de ska leda, säger Malin Högstedt.

Betygsskalan förändras också. Eleverna kommer att få något av betygen A, B, C, D, E och F, där A är högst, E är godkänt och F underkänt. Många elever upplever att steget är för stort mellan G (godkänt) och VG (väl godkänt) i det nuvarande systemet. Med fler nivåer i betygsskalan blir det lättare att uttrycka nyansskillnader mellan elevernas prestationer.

Godkänt arbete krävs för examen

Göteborgs Stad och skolorna började förberedelserna för den nya gymnasieskolan hösten 2009.

– Jag är nöjd med att vi ligger väl framme. Men det finns naturligtvis mycket kvar att göra. Det är väldigt många frågor att arbeta med.

Ytterligare en nyhet är att det som idag kallas specialarbete försvinner. Istället ska eleverna göra ett så kallat gymnasiearbete, och det måste bli godkänt för att ungdomarna ska få ut sin examen.

– Examensbegreppet finns inte i den meningen idag, men det kommer att finnas i det nya gymnasiet. Idag får man ett slutbetyg även om man har ”icke godkänt” i varenda kurs man läst.

Lika villkor för kommunala och fristående skolor

I omgörningen till den nya gymnasieskolan tror Malin Högstedt att kommunen har flera fördelar gentemot friskolorna.

– Vi har en enorm styrka i att vi är så stora. Gemensamt kan vi erbjuda i princip hela det nya gymnasieutbudet. Vi har en så lång historia, och all samverkan som finns mellan våra skolor gör att vi kan erbjuda en mycket bra kvalitet. Den lärarkår vi har med den erfarenhet som finns, det är en enorm fördel.

– Friskolorna kommer också att utsättas för högre krav nu. Innan har de inte behövt fullgöra vissa åtaganden som vi varit tvungna att fullgöra. Men det kommer de att behöva göra nu.

De elever som går på gymnasiet idag får gå ut skolan i det befintliga systemet. Det kommer alltså att vara två system igång samtidigt.

– Men det har vi haft många gånger förut. Vi är vana, säger Malin Högstedt.

Fotnot:
Ansökan till gymnasiet ska vara inne senast 1 mars 2011 till de flesta programmen och skolorna.

5250