För hösten 2021. Med start 15 januari kan vårdnadshavare önska var de helst vill att deras barn ska gå i skolan till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång i grundskolan.

Vårdnadshavare kan önska skola från och med den 15 januari till och med den 15 februari. Det är alltid vårdnadshavares önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer vilka skolenheter eleverna ska gå i.

– Men det är viktigt att förstå att alla elever inte kommer kunna få en plats i den skolenhet de helst vill gå i. Även om det finns plats för alla elever i någon av våra skolenheter, så är det ibland fler som önskar en viss skolenhet än vad det finns lediga platser där, förklarar Malin Vangstad som är tillförordnad enhetschef för myndighetsutövning.

Rätt till en skola nära hemmet

Grundskoleförvaltningen kan inte säga i förväg vilka elever som kommer att få skolplatser på vilka skolenheter. Däremot har alla elever rätt till en skola nära hemmet. Inför årets skolplaceringar har grundskoleförvaltningen gjort flera förändringar för att förbättra arbetet med skolplaceringar och göra det mer tydligt för elever och vårdnadshavare var eleverna kan få en skolplats. Bland annat har man infört nya regler för skolplacering.

Tydligare var eleverna kan få en skolplats

En annan nyhet för i år är ”Skolkartan”, som finns på www.goteborg.se/onskaskola. I den kan man skriva in elevens folkbokföringsadress och i vilken årskurs hen ska börja. Då ser man vilka skolenheter som ligger närmast hemmet och i vilka skolenheter eleven kan få en skolplats.

– Självklart kan vårdnadshavare även önska andra skolenheter än de som ligger närmast. Men med ”Skolkartan” kan vårdnadshavarna se vilka skolenheter som är aktuella för det egna barnet om de inte aktivt önskar en skolenhet längre bort, säger Malin Vangstad.

Alla avstånd mäts skolvägen, vilket framför allt betyder gång- och cykelväg. Inga avstånd mäts fågelvägen.

Vårdnadshavare kan följa sitt ärende

E-tjänsten för att önska skolenhet är också ny. Här kan vårdnadshavare följa sitt ärende. Senare kommer de även kunna se beslutet om skolplacering för det egna barnet där.

– Alla ska känna sig trygga med att skolplaceringarna sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och att misstagen från i fjol inte händer igen. Vi har lärt av de misstag vi gjorde då och har under hela hösten arbetat intensivt med att förbättra arbetet samt lyssnat på de synpunkter som kommit in till oss, säger Malin Vangstad.