Hög sjukfrånvaro fortfarande. Från och med 9 februari hävs de allra flesta restriktionerna som rått i Sverige under pandemin. I förskolan gäller inte längre karantänsregler om någon i familjen är sjuk. Däremot fortsätter förskolorna i Göteborgs Stad med några av de arbetssätt och anpassningar som pandemin fört med sig.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög inom förskolan i Göteborg och det finns därför fortsatt risk att vissa förskolor behöver införa ändrade öppettider och som sista utväg tillfällig stängning.

Eftersom förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar behåller förskolorna vissa anpassningar. Rutinerna kan skilja sig mellan olika förskolor.

– Det är viktigt att fortsätta vara noga med att tvätta händer och hålla barnen hemma vid sjukdom, säger Eva Jakobsson, covidsamordnare på förskoleförvaltningen.

För att ett barn ska få komma tillbaka till förskolan efter sjukdom gäller samma regler som tidigare: barnets allmäntillstånd ska vara gott nog att orka en dag i förskolan. En bra tumregel är att barnet ska vara feberfritt minst ett dygn innan det kan gå tillbaka till förskolan.