Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland gick på söndagskvällen ut med en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen med anledning av risk för ökad smittspridning. Rekommendationen innebär fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland veckan efter sportlovsveckan.

Rekommendationen kommer med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna och att den brasilianska virusmutanten hittats i en region i Sverige. Därför rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i regionen.

Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Detta innebär för skolorna i Västra Götaland att:

  • Distansundervisning rekommenderas för vecka 8 för skolor med sportlovsvecka 7
  • Motsvarande rekommendation vecka 9 för de skolor som har sportlov vecka 8

Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kom rekommendationen sent. Smittskydd Västra Götaland är medvetna om att flera skolor kan behöva en eller några dagar att ställa om till den nya rekommendationen.

Det viktigaste är precis som tidigare att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.