Distansundervisningen på gymnasierna förlängs hela februari ut. Det beslutade utbildningsnämnden genom ett ordförandebeslut på torsdagen.

Västra Götalandsregionen har en fortsatt smittspridning av covid-19. Även om man kan se en viss minskning så är antalet smittade på en relativt hög nivå.

Det finns en stor osäkerhet om hur smittspridningen kommer att utveckla sig, inte minst utifrån den mutation av viruset som ökar i regionen. Eftersom utvecklingen av smittspridningen är osäker rekommenderar Smittskydd Västra Götaland som högst 20 procent närundervisning februari månad ut.

Förlängs från 22 till 28 februari

Mot bakgrund av detta så har utbildningsnämnden genom ett ordförandebeslut beslutat att förlänga undervisningen på distans från 22 februari till och med 28 februari.

Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller inför 1 mars. Beslutet kan komma att omprövas om smittläget förändras.