Gäller till och med 24 januari. Fredagen den 18 december presenterade regeringen ytterligare restriktioner med anledning av covid-19-pandemin. Dessa innebär bland annat förlängd rekommendation om fjärr-och distansundervisning i gymnasiet. Göteborgs Stads gymnasier kommer därför att fortsätta bedriva distansundervisning till och med den 24 januari.

Undantag från rekommendationen kommer även fortsatt att gälla för praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning, samt gymnasiesärskolan.