Jens Öberg, utvecklingsledare på avdelningen på digitalisering och innovation på utbildningsförvaltningen. Foto: Kajsa Sandin

Men arbetsbördan har blivit större. Eleverna på de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg har haft distansundervisning i snart två månader. Det är för tidigt att utvärdera, men redan nu märks saker som fungerar bra eller mindre bra. “Det jag tycker är skönt är att jag får mer gjort”, säger Amanda Boström, elev i BG2B på Bernadottegymnasiet.

Den 18 mars började Göteborgs kommunala gymnasieskolor med distansundervisning på grund av covid-19.

– Jag tror att både lärare och elever blivit positivt överraskade av hur bra tekniken har fungerat och att det går att ha lektioner på distans på det här sättet. Många lärare har också vittnat om att det verkar vara så att vissa elevgrupper klarar studierna bättre när de har undervisning på distans, de har högre närvaro, får in sina uppgifter i tid och jobbar mer effektivt på lektionerna, säger Jens Öberg, utvecklingsledare på avdelningen på digitalisering och innovation på utbildningsförvaltningen.

Jens Öberg säger att man bara kan spekulera kring vad det beror på.

– Man kan tänka sig att eleverna av en eller annan anledning har svårt att ta sig i tid till skolan på morgonen, att de går i en klass där man lätt störs eller att man har svårt att koncentrera sig på lektionerna. Det är erfarenheter vi tar med oss.

Större arbetsbörda

Men allt är naturligtvis inte positivt med distansundervisning.

– Både lärare och elever upplever en större arbetsbörda än tidigare. Lärarna har fått planera om hur undervisningen ska bedrivas och kan inte använda sina vanliga lektionsupplägg rakt av eftersom det är undervisning på distans. Eleverna har ibland fått mer att göra än i vanliga fall. Mycket av arbetet hemma blir olika uppgifter man ska göra, så ser inte en vanlig skoldag ut annars.

Inte helt fusksäkert

Ett stort och vanligt problem för lärarna är hur de ska göra rättssäkra examinationer.

– Det är svårt att göra på distans. När det gäller traditionella prov är det svårt att övervaka eleverna, även om det förekommer att lärarna har alla 32 elever i ett videomöte och tittar på dem när de skriver prov. Men det är ändå inte helt fusksäkert.

Likadant är det när det gäller uppgifter som skickas ut till eleverna.

– Det är svårt att säkerställa att det är eleverna som gjort uppgiften. Det har funnits möjligheter att ta in enskilda grupper på skolan, men det skulle inte fungera att ta in alla elever.

Lärarnas erfarenheter av distansundervisningen håller på att utvärderas nu med hjälp av en enkät.

– En utvärdering av elevernas upplevelser kommer säkert också att göras.

Får mer gjort

Amanda Boström i BG2B på Bernadottegymnasiet har ganska lång resväg till skolan och tycker att distansundervisningen har fungerat bra.

– Jag har kunnat planera bättre och jag får mer gjort än jag hade fått i skolan. Det tycker jag är skönt. Jag vet vad jag har för uppgifter att göra under dagen. De dagarna jag börjar lite senare kan jag börja med dem redan på morgonen. Vissa har börjat tröttna på det här nu, men jag tycker fortfarande det är bra och smidigt.

Är det något du tycker fungerar mindre bra?

– Det kan ju vara det här med eget ansvar. Vissa dagar gör man inget för man orkar inte, det kan vara lite jobbigt ibland när man känner att ingen har koll på vad man gör ändå. Och att man inte får träffa alla klasskompisar, men vi håller kontakten på andra sätt så det tycker jag inte är ett stort problem egentligen.

Om det skulle bli distansundervisning även till hösten så tror Amanda Boström att det skulle fungera bra för henne, även om det förmodligen blir lite långtråkigt att sitta hemma.

– Vi hoppas att lärarna får träffa eleverna i klassrummen i höst. Men vi har börjat planera och fundera på vad vi behöver göra och hur det ska gå om skolan är stängd i höst också. Det handlar om att sköta utdelningen av datorer och lärarna har börjat signalera vad de behöver för hjälpmedel om det blir väldigt långvarigt, säger Jens Öberg.

Gymnasieeleven Amanda Boström i klass BG2B på Bernadottegymnasiet tycker att hon får mer gjort på distans. Foto: Kajsa Sandin