Rapparen Dogge Doggelito och rockaren Biffen från Biskopsgården kommer till Svartedalsskolan för att inspirera skolans 300 högstadieelever på tisdag. De båda kändisarna har bjudits in för att berätta om hur de lyckats i livet, trots svårigheter när de var yngre.

– Dogge kommer från en invandrarförort och har blivit jättestor, Biffen har skapat sig ett namn i rockbranschen trots att han hade läs- och skrivsvårigheter när han gick i skolan i Torslanda, berättar Johan Grahn, musikansvarig lärare på Svartedalsskolan.

Ska hållas varje läsår

– Vi hoppas att Dogge och Biffen kan inspirera och vara förebilder, få ungdomarna att upptäcka sina egna möjligheter och nå insikten att alla kan lyckas: ”Kan dom så kan jag!”

Efter Dogges och Biffens berättelser, samlas eleverna i sina klasser i ämnet livskunskap och pratar med lärarna om vad de hört: Kände de igen sig?

Tanken är att hålla liknande inspirationsdagar varje läsår med människor – unga eller gamla – som nått framgångar inom arbete, sport, nöje eller annat, trots svårigheter.

Inspirationsdagen arrangeras av Svartedalsskolan, Fritid Biskopsgården samt ABF. Den har kommit till efter ett besök av organisationen The Young Americans våren 2006.

Då fick elever på skolan jobba ihop med amerikanerna i tre dagar med sång och dans som ledde fram till en gemensam show, för att träna samarbete och stärka självförtroendet.

”Man kan om man vill”

– Det var en fantastisk upplevelse för oss på skolan. Nu vill vi gå vidare med de här inspirationsdagarna, helst en i början av varje läsår, säger Johan Grahn.

– Det viktiga är människans resa genom livet, att man kan om man vill. Alla kan vara en god kompis, stå för det man tror på, uppnå sina drömmar eller åtminstone sätta upp mål att sträva efter.