Rekrytering pågår. Medel motsvarande 538 förstelärare ska fördelas till Göteborgs kommunala grundskolor och gymnasier. Tjänsterna är en satsning på skolan: Utvecklingsarbetet ska stärkas och läraryrket synliggöras mer. Elin Persson är en av de första som utnämnts, och hon tycker att det gjort skillnad i hennes arbete.

Hittills har ca 130 förstelärare och en lektor rekryterats. Totalt ska medel motsvarande 538 förstelärare fördelas till stadsdelarna och utbildningsförvaltningen, som ansvarar för grundskolorna respektive gymnasieskolorna. Stadsdelsnämnderna och gymnasienämnden ska i sin tur fördela pengarna till de skolor de vill satsa på.

”Det handlar om att inspirera och engagera sina kollegor”
– Satsningen ska höja kvaliteten i skolan med fokus på måluppfyllelse. Den ska ge skolorna bättre förutsättningar att möta elevernas behov, säger Stig Sánta, avdelningschef för utbildning på stadsledningskontoret.

När en lärare får en tjänst som förstelärare innebär det ett lönepåslag på 5.000 kronor i månaden. En förstelärares roll är att driva pedagogisk utveckling. Det kan exempelvis vara inom ett ämne eller utveckla arbetssätt inom skolan.

– Det handlar om att inspirera och engagera sina kollegor, initiera pedagogiska diskussioner och att följa upp ämnets utveckling på skolan, förklarar Stig Sánta.

En lärare som utses till lektor får ett lönepåslag på 10.000 kronor i månaden.

Karriärvägarna har varit begränsade
– Det pågår en diskussion om vad rollen som lektor mer exakt ska vara men det handlar om att stötta skolans utveckling med koppling till forskning i kontakt med universitet och högskola, säger Stig Sánta.

Förutom den pedagogiska utvecklingen ska satsningen förhoppningsvis öka intresset för läraryrket så att fler vill bli lärare. Att kunna göra en karriär är viktigt inom alla yrken men inom läraryrket har den möjligheten varit begränsad.

– Med karriärtjänster vill vi synliggöra engagerade och duktiga lärare. Vi hoppas det medför att vi framöver kan rekrytera fler duktiga lärare och att utvecklingsarbete i skolan får en skjuts till gagn för eleverna, säger Stig Sánta.

”Jag får större möjlighet att hjälpa kollegor”
En av de allra första förstelärarna att utses var Elin Persson på Lindåsskolan, Göteborgs sydligaste F-9-skola. Hon ägnade redan innan en del av sin arbetstid till verksamhetsutveckling för skolan i hela stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, med särskild inriktning på bedömningsfrågor.

– Så är det nog för väldigt många av oss som är först ut, att vi har nog blivit förstelärare för att vi redan hållit på med sådana här saker länge. Det som är annorlunda är att jag nu får större möjlighet att hjälpa kollegor rent handgripligt.

Det kan till exempel handla om en lärare som inte tycker att hen får till det med de skriftliga omdömena.

– Då åker jag dit och så sitter vi i en timma och jag tittar vad som är svårt och ger praktiska råd.

”Jag har ett mandat och en legitimitet, det hjälper”
Eller arbetslaget som ville ha hjälp att ta fram matriser som ett verktyg för att bedöma tredjeklassarnas muntliga berättande i vardagen.

– Då hade de med sig inspelningar från de nationella proven som vi lyssnade på och så fick de identifiera vilka konkreta saker de lyssnade efter, för att till exempel kunna bedöma om barnen läste ”med flyt”.

En del av det hon gör är sånt hon gjort innan. Men utnämningen har ändå påverkat.

– Idag vet kollegorna i hela stadsdelen att jag finns tillgänglig för att be om hjälp. Innan var det mest den närmaste kretsen som frågade. Idag känner jag också att jag har ett mandat, en legitimitet, och det hjälper.