Ny rapport presenteras på konferens. Elevenkäter om mobbning i skolan är värdefulla och kan ge rektorer möjlighet till positiva förändringar. Det är slutsatsen i en rapport som presenteras på en internationell konferens i Göteborg på torsdag - fredag.

Men för att enkätresultat ska leda till positiva förändringar, krävs att rektor organiserar en uppföljning, där olika personalgrupper med ansvar för elevernas arbetsmiljö får analysera svarsresultaten och återkoppla till rektor.

– Först då kan rektor fatta bra beslut som är baserat på ett bredare informationsunderlag, från elever och från pedagoger, i stället för att enstaka ”höga röster” gör sig gällande, säger Göran Englund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling i Göteborgs Stad.

Frågade rektorer
– Det går inte att bara sitta och diskutera de här resultaten, som ju är elevernas röster. Rektor måste se till att resultaten diskuteras i olika grupper i skolan och att rektorn får återkoppling, från de analyserna.

Göran Englund har skrivit rapporten Rektorer och mobbning efter att ha frågat 59 rektorer på olika orter i Sverige hur de använder resultaten från elevenkäter om mobbning. Studien baseras på skolor som använt organisationen Friends enkäter eller Olweus-enkäten, (uppkallad efter forskningsprofessorn Dan Olweus, som deltar på konferensen i Göteborg).

Göran Englund märkte att de 59 rektorerna använde enkätresultaten högst varierande. Tolv rektorer använde sällan resultaten som bas för beslut om förändringar i organisationen, 30 rektorer gjorde det ibland och 17 rektorer gjorde det ofta.

Australien och Singapore
En av hans slutsatser är att det är viktigt att bryta ner enkätresultaten på mindre enheter.

– Man kan inte presentera alla reslutat för alla i en stor skola, utan bör ta ner det på åtminstone hög-, mellan- och lågstadiet, så man får fler ”ägare” till resultaten, säger Göran Englund.

Han är med och organiserar konferensen Cyberbullying (Nätmobbning) som har lockat cirka 220 deltagare. Forskare och föreläsare kommer från 13 länder, bland annat Norge, Danmark, Finland, USA, Polen, Singapore, Nigeria och Australien.

Syftet är att presentera forskningsläget nätmobbning och hur den kan se ut jämfört med traditionell mobbning, omfattning, konsekvenser och förebyggande arbete.

Forskning om nätmobbning
Psykologiska Institutionen i Göteborg ska presentera ett pågående forskningsprojekt om hur nätmobbning kan minskas. Göran Englund och Sara Males, tidigare utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen och idag rektor på gymnasiet, kommer att presentera siffror och tankar kring kränkningar i skolan i Göteborg.

Inledningstalare är Barn- och elevombudsmannen Caroline Dyrefors Grufman samt den brittiske mobbningsforskaren Peter Smith. Från USA föreläser Justin W Patchin och från Australien Dona Cross.

Konferensen arrangeras av Göteborgs stad, Göteborgs universitet, GR:s pedagogiskt centrum, Friends och IBPA (International Bullying Prevention Association).