13 gymnasieelever från tolv västsvenska kommuner åker på onsdagen till Bryssel på en tredagars studieresa. När de kommer hem ska de inspirera andra ungdomar att lära sig mer om EU och EU:s framtidsfrågor. ”Men det här är ingen pr-resa för EU. Syftet är att ge eleverna mer kunskap om vad EU sysslar med”, säger Sven Olsson på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

– Vi vill spegla både fördelarna och nackdelarna som finns med EU. Några av dem som åker med är väldigt kritiska medan andra tycker att EU är ett nödvändigt projekt. Vi hoppas att eleverna ska upptäcka att det är viktigt att engagera sig i de demokratiska system vi har, säger Sven Olsson på GR Utbildning.

Resan blir undervisningsfilm

Han är en av två lärare som följer med på resan. I Bryssel kommer eleverna bland annat att besöka Europaparlamentet och EU:s miljödirektorat.

– Det är ju framförallt inför valet i juni som vi gör den här satsningen men en filmare kommer också att följa med oss. Vi gör en film som eleverna sedan kan använda sig av för att informera sina klass-, skol- och kommunkamrater. Den kommer också att finnas på AV-centralerna i landet så att lärare kan använda den.

”Man ska fatta besluten där folk berörs”

En av de tretton ungdomar som åker till Bryssel på onsdag morgon är Julia Bernhardsson som går i tvåan på samhällsprogrammet på Burgården:

– Jag väntar mig att få en större inblick i hur EU styrs, hur de arbetar och hur det går till med företagen som har huvudkontor där nere. Jag tycker att man ska ha ett EU men jag tror på solidaritetsprincipen, att man ska fatta besluten där folk berörs av dem. Till exempel om det handlar om skolor så ska man fatta besluten i Sverige och inte i EU.

Elevernas resa bekostas av deras respektive kommun och av den statliga ungdomsstyrelsen.


Fotnot:

Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation mellan 13 västsvenska kommuner.