Pilotprojekt i Göteborgs grundskolor. Nio av tio stadsdelar deltar i ett pilotprojekt där arbetssökande akademiker utbildas och jobbar som studiestödjare i grundskolan. Eleverna får stöd på sitt modersmål, de 28 deltagarna i projektet får erfarenhet och referenser och skolorna får personal med värdefulla kunskaper.

Projektet riktar sig till arbetssökande akademiker som talar arabiska, dari eller somaliska och är intresserade av att arbeta i grundskolan.

– Jag tycker det är mycket bra att staden har startat den här utbildningen, och jag hoppas att de fortsätter. Det finns massor av akademiker som inte får chansen i dag.

Det säger Abdul Hakim Abu Ali, som är en av deltagarna. Han är från Palestina och är utbildad jurist i Libanon och Ryssland. Trots att han varit i Sverige i 22 år har han inte kunnat jobba eller studera större delen av tiden, eftersom det tog 17 år innan han fick uppehållstillstånd.

Praktik på Frölundaskolan
– Jag har bara fått sitta och vänta och vänta. Sedan jag fick mitt uppehållstillstånd 2009 har jag kunnat läsa SFI och jobba på restaurang, säger han.

Han är väldigt positiv till utbildningen och har varit på besök på den skola där han ska jobba under våren.

– Det är mycket bra, mycket fint. Jag har varit på praktik på Frölundaskolan, där jag ska vara sedan också, säger Abdul Hakim Abu Ali.

Utbildningsdelen av projektet genomförs av Högskolan i Borås på uppdrag av Göteborgs Stad. Den startade i september och innehåller moment som stadsdelarnas rektorer bedömer som viktiga för att kunna göra ett gott arbete i skolan. De sex kurstillfällen hålls i Göteborg under hösten och varvas med praktik på 26 skolor i staden.

Ökande behov av stöd
Vårterminen 2017 kommer deltagarna att provanställas i sex månader på minst halvtid, i någon av de nio medverkande stadsdelarna.

– Bakgrunden är att behovet av stöd på elevernas modersmål ökar. Det är fler och fler elever som inte klarar av svenskan. Samtidigt finns det många akademiker med utländsk bakgrund som är arbetslösa trots att de har långa utbildningar, säger Amanda Andersson, projektkoordinator i Västra Göteborg som driver projektet.

Intresset är stort
Om projektet blir lyckat innebär det för stadsdelarna alltså att man får ny personal med viktig språkkompetens samtidigt som man ger arbete till människor som i dag står långt från arbetsmarknaden. Amanda Andersson säger att det är många som har uttryckt intresse för att vara med i pilotprojektet.

– Många har hört av sig vilket är roligt. I och med att vi kan erbjuda utbildning och en riktig arbetsplats har det varit ett stort intresse. För de som deltar blir det en möjlighet att knyta kontakter och få erfarenhet och referenser. Och jag hoppas att många av studiestödjarna kan jobba kvar på skolorna också efter att projektet avslutas, säger Amanda Andersson.