Färgsprakande utomhusrink. Elever på Karl Johansskolan har tillsammans med konstnärer skapat en målning på utomhusrinken vid Karl Johans torg. Utomhusrinken sprakar numera av färg. ”Det var roligt att måla så färgglatt. Det känns bra att det blev så fint. Innan fanns ingenting här och nu kan alla se den fina målningen”, säger några av de elever som deltog i arbetet med målningen.

Eleverna har varit med och skapat från skiss till färdig målning. Konstnärerna har tillsammans med bildläraren hjälpt eleverna att förstå hur ett konstverk växer fram i olika steg. Syftet med projektet är att skapa delaktighet och tillhörighet till närområdet men också att främja social och kulturell medvetenhet.

Genom att jobba med konst på det här sättet skapas fantasi, kreativitet, nytänkande, utforskande, kritiskt tänkande och problemlösning där innovation för framtida projekt kan uppmuntra till nya intressen.

– Eleverna har gått från att tänka den egna teckningen, till att tänka det gemensamma skapandet. Otroligt roligt och lärorikt projekt för både elever och pedagoger säger bildläraren på Karl Johansskolan.

Skapande skola

Skapande skola ska stärka sambandet mellan skola och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturella uttryck och att möjligheterna till eget skapande ökar.

Grundskoleförvaltningen söker varje år pengar från Kulturrådet. Dessa pengar använder grundskoleförvaltningen till att låta elever skapa kultur tillsammans med en professionell konstnär.  Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande och stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.