Hur bra är egentligen luften i klassrummet i slutet av en lektion? I ett massexperiment som omfattar hundratals skolor i Sverige, Norge och Danmark får elever möjlighet att mäta klimatet i sina respektive klassrum och jämföra resultaten med varandra.

– I slutet av en lektion som har genomförts med stängda fönster, ska eleverna pressa in luft från klassrummet i ett rör och mäta koldioxidhalten, som förhoppningsvis ska understiga maxvärdet 1.000 ppm, säger Anders Sahlman, projektledare för arrangören ForskarFredag som genomför det omfattande experimentet.

Det är första gången en såhär stor och samordnad undersökning genomförs, så resultaten är hett efterfrågade.

I Norge gjordes en avsevärt mindre undersökning 2003, vilken visade att hela 42 procent av klassrummen hade för höga halter av koldioxid.

Mätningar leder till förbättring

– Och i Uppsala län har docenten Dan Norbäck genomfört undersökningar i skolor under lång tid. 1993 var bara en av fyra skolor godkända, tio år senare klarade tre av fyra kraven, säger Anders Sahlman.

Halterna av koldioxid beror på många faktorer, såsom antal personer i rummet, ventilation, klimat, miljö och budget. Med hjälp av experimentet får man en överblick över situationen, inte bara i Sverige utan också jämfört med Norge och Danmark, samtidigt som elever runt om i länderna får ett konkret och lärorik uppgift att ta sig an.

– Syftet med massexperimentet är att förmedla hur fascinerande forskning är, att den är gränsöverskridande och berör oss alla i vardagen, säger Anders Sahlman.

Gratis mätutrustning

Alla grund- och gymnasieskolor i Sverige bjuds nu in att delta i experimentet. De 500 klasser som kommer först till kvarn och anmäler sig får kostnadsfritt den utrustning som krävs, och ska genomföra sin undersökning någon gång mellan 14 september och 1 oktober.

Mätresultaten kan avläsas direkt av eleverna, men analyseras och sammanställs därefter av Norges Institut for Luftforskning och Danmarks Tekniske Universitet. Ansökan om att få delta i projektet ska vara gjord senast 4:e september.