Ett hundratal elever med låga betyg från grundskolan får från och med i höst extra stöd i gymnasieskolans nya preparandutbildningar. Genom individuellt anpassad undervisning ska man hjälpa eleverna att så småningom klara studierna i en vanlig gymnasieklass.

Det är Burgården, Lindholmen, Bräcke och Munkebäck som från och med höstterminen erbjuder extra stöd till elever med färre än 130 poäng i meritvärde från grundskolan. De har godkänt i kärnämnena men har icke godkänt i ett eller flera andra ämnen.

Målet att fler ska klara gymnasiet

Den här terminen är preparandutbildningarna försöksverksamhet. Burgården erbjuder preparandutbildningar inom barn- och fritid, hotell- och restaurang samt samhälle- och naturvetenskap – totalt tre grupper med plats för 20-30 elever i varje.

Bräcke, Lindholmen och Munkebäck har var sin preparandgrupp i programmen transport, industri och media.

Målet med de särskilda preparandutbildningarna är att fler elever ska klara av gymnasiet. En viktig del av preparandutbildningarna är därför vägledning. Med stöttning kan eleverna höja sina betyg och kanske lyckas komma in på den utbildning de vill året därpå.

Från och med nästa år blir verksamheten permanent och då avsätts pengar för den i budgeten.