Trädsamling med Bohuslind och vildkaprifol. Tuve örtagård ska tillsammans med fjärdeklassarna på Gunnestorpsskolan förverkliga de gamla planerna på ett så kallat arboretum i Tuve. På måndag den 19 november planteras 26 träd och buskar, alla typiska för den västsvenska floran.

För tretton år sedan började ett arboretum anläggas i ett grönområde mellan Gunnestorpsskolan och Brunnehagens hyresområde i Tuve. Samtidigt förvandlades den nedslitna lekplatsen bredvid till en prunkande örtagård. Örtagården utvecklades av ideella krafter till en välbesökt oas – men arboretumet blev aldrig färdigställt.

Ritning från 1999
Nu har föreningen Tuve Örtagård bestämt sig för att färdigställa det sedan länge planerade arboretumet. Tillsammans med elever på Gunnestorpsskolan ska de komplettera platsen med 26 olika träd och buskar – allt enligt ritningen från 1999.

– Redan idag finns ganska många träd, men det är mest björkar. Vi vill få in fler arter som är typiska för den svenska floran, säger Peter Elheim, parkförvaltare för Norra Hisingen och Torslanda.

Äldre och unga samarbetar
Det är en rad olika träd som planteras: hästkastanj, ek, lind, bohuslind, europeisk lärk, gran och tall. Men det blir också buskage av vildkaprifol, brakved, hägg, slånbär och olvon.

Själva planteringen är ett samarbete mellan elever, lärare och föreningens medlemmar, som till stor del består av pensionärer. Park och naturförvaltningen bidrar med växter och kunskap.

Skateboardbana rustas upp
– Vi ska också röja upp lite bland snåren och asfaltera om skateboardbanan som ligger på östra sidan senare i år, eller nästa år, säger Peter Elheim.

Redan i dag används Tuve Örtagård, som har ett 90-tal olika örter, i skolundervisningen. Nu får eleverna på Gunnestorpsskolan också ett arboretum som granne.

– Tanken är att även andra skolor i närområdet ska kunna använda trädsamlingen i undervisningen, säger Peter Elheim.